Holistisk og spirituel. Reiki healer uddannelse, modul 1 + 2 online

Reiki healer uddannelsen, modul 1 og 2 online

Reiki modul 1 + 2  on-line. Det vil sige hjemme hos dig selv via zoome.

Det faglige Indholdet vil være det samme ved Reiki modul 1 og reiki modul 2.

Læs om det faglige indhold via linket.

Hør Cecilia og Simon fortælle via podcast om deres oplevelser.

Hvem henvender reiki modul 1 og reiki modul 2 on line til?

I princippet samme gruppe mennesker som fremmøde, selvstændige, mennesker med skiftende arbejdstider, handicappede med fordel bruge denne mulighed, mennesker med diagnoser (der kan have svært ved at være sammen med andre), store geografiske afstande (herunder udlandet), små børn familier, m.m.

Hvor? Hjemme hos dig selv. Du har stabilt internet og en PC ér eller Ipad. (Mobiltelefon kan ikke bruges i denne sammenhæng). med kamera og lyd.

Holdstørrelse vil være mindre. 2 – 4 mennesker (gerne 2 mennesker på samme adresse vil være en fordel).

Undervisning online. Delt om i blokke af 3 x 4 timer (eller efter aftale) og en opfølgning 3 – 4 senere. 1 til 2 timer.  

Undervisning materialer i form af undervisningsmappe, meditationer på lydfiler, og små videoklip, der viser de forskellige øvelser i modulet. Alt vil efter aftale blive sendt til din mail boks.

Lad os tage en samtale, hvor vi bedst får givet Reiki modul 1 og Reiki modul 2 til dig😊.

Skriv til [email protected] eller mobil 0045 23307893.

www.erlinngchriistensen.dk