Reikihealer uddannelsen

Ønsker du spirituel udvikling? Er du i psykisk balance og parat til at forstærke din intuition og skelneevne, samt skabe jordforbindelse ved hurtigt at genvinde overblikket? Overvejer du at arbejde som reikihealer eller på anden måde inddrage healingsaspektet i dit arbejdsliv? Så er reikihealer uddannelsen noget for dig.

Uddannelsen består af modul 1 og 2 samt modul 3 (mastergrad). Modulerne kan tages enkeltvist i kronologisk rækkefølge, med udstedelse af et diplom efter hvert modul, såfremt deltagelse i alle undervisningstimerne har fundet sted. Ønskes en fuld reikihealer uddannelse skal modul 1 til 3 indgå. Samlet uddannelsesforløb er 1½ år til 2 år ved fremmøde.

Reiki modul 1 + 2 kan tages on-line. Det vil sige hjemme hos dig selv via zoome.

Hør Cecilla og Simon fortæller om deres oplevelser med on-line reiki modul 1 og 2

Hvem henvender reiki modul 1 og reiki modul 2 on line til?

I princippet samme gruppe mennesker som fremmøde, dog kan handicappede med fordel bruge denne mulighed, mennesker med diagnoser (der kan have svært ved at være sammen med andre), store geografiske afstande (herunder udlandet), små børn familier, m.m.

Hvor? Hjemme hos dig selv.

Holdstørrelse vil være mindre. 2 – 4 mennesker (gerne 2 mennesker på samme adresse vil være en fordel).

Undervisning online. Delt om i blokke af 3 x 4 timer (eller efter aftale) og en opfølgning 3 – 4 senere. 1 til 2 timer.

Undervisning materialer i form af undervisningsmappe, meditationer på lydfiler, og små videoklip, der viser de forskellige øvelser i modulet. Alt vil efter aftale blive sendt til din mail boks.

Lad os tage en samtale, hvor vi bedst får givet Reiki modul 1 og Reiki modul 2 til dig😊.

Hvad er reikihealing?

Reikihealing er en 2500 år gammel healingstradition, der beskrives i sanskrit-sutra (gamle indiske tekster). Reiki betyder universel livsenergi og defineres som den kraft, der virker og lever i alt skabt stof. At tage livskraften til sig, ved at ville turde og leve livet efter sin egen overbevisning. Reikihealing har følgende egenskaber:

 • Støtter kroppens evne til at helbrede sig selv
 • Genopretter åndelig og mental ligevægt
 • Fungerer på alle niveauer, såvel mentalt og spirituelt som legemligt og emotionelt
 • Afbalancerer kroppens energier
 • Løsner op for blokeret energi og fremmer en tilstand af total afspænding
 • Renser kroppen for gifte
 • Indretter sig efter modtagerens behov
 • Virker også på planter, mineraler og dyr
 • Er en yderst behagelig, holistisk behandlingsform

Reiki filosofien

Filosofien i reikihealing bygger på de 5 sætninger, som er med til at sætte fokus på en række temaer, der bevidstgøre vores handlinger fra det mentale til det mere emotionelle plan:

 1. Netop i dag vil jeg være taknemmelig
 2. Netop i dag vil jeg ikke bekymre mig
 3. Netop i dag vil jeg ikke blive vred
 4. Netop i dag vil jeg være redelig og arbejde ærligt
 5. Netop i dag vil jeg elske og ære alt levende.

En afgørende faktor er, om det enkelte menneske er motiveret og parat til at gennemgå en følelsesmæssig og mental forandring i sit liv. Hvilket vil sige, at forbedre sin indsigt og bevidsthed i sig selv og sine handlinger. Samt evnen og viljen til både at kunne og ville udtrykke sine følelser på en mere nuanceret og afbalanceret måde således at:

 • Skelneevnen og jordforbindelsen fremmes og forstærkes
 • Tålmodigheden med sig selv og andre bliver bedre
 • Intuitionen fremmes og forstærkes (summen af de følelser og tanker det enkelte menneske gør og handler i samme sekund)
 • Umiddelbarheden forstærker evnen til at være i nuet
 • De clairvoyante sider fremmes, såfremt disse er tilstede hos personen.

Målet med reiki uddannelsen

 • Du styrker din evne og bevidsthed til at være til her og nu
 • Du forstærker din intuition og skelneevne (hvad er godt og ikke godt for mig)
 • Du styrker din jordforbindelse og evnen til hurtigt at genvinde overblikket
 • Du vil opleve, at dine sensitive, psykiske og clairvoyante kompetencer blive markant forstærket, da du vil lære dit ‘indre sprog’ at kende og bedre i stand til at udtrykke det
 • Du vil opleve, at der bliver sat gang i en stærk personlig udvikling, som konstant vil udvikle dig
 • Du vil møde ligestillede mennesker, og derved skabe et engagerende og fagligt fællesskab.

Indhold

Alle moduler indeholder div. uddannelsesmaterialer. Der vil løbende være vejledning og træningstimer gennem hele uddannelsen. Ønskes vejledning via Skype er det en mulighed. Derudover vil der blive oprettet en lukket Facebook gruppe til erfaringsdeling og supervision.

Reiki modul 1:

Varighed: 2 dage (weekend) og opfølgning efter aftale.

 • Indvielse til energien
 • Øvelse i at heale sig selv og andre, samt deltagelse i gruppebehandling
 • Orientering om, hvad healing er, hvordan og hvorfor det virker
 • Menneskets opbygning i planer og chakra
 • Hvordan reiki hjælper ved selvudvikling
 • Healing af dyr, planter og mineraler
 • Meditation
 • Dr. Mikao Usuis’ historie og filosofi.

Undevisningstimer: 20 timer incl opfølgning.
Egne studietimer: 30 timer (Egenhealing, meditation, træning med forsøgspersoner, litteratur læsning m.m.)

Reiki modul 2:

Varighed: 2 dage (weekend) og opfølgning efter aftale.

 • Indvielse til de tre tegn
 • Meditation
 • Anvendelse af forskellige former for kraftfelter
 • Chakrasystemet
 • Det æteriske legeme
 • Det astrale legeme og det mentale legeme
 • Hvad er auraen?
 • Fjernhealing – direkte, programmeret og blok fjernhealing
 • Gruppehealing
 • Rensning af rum.

Undevisningstimer: 20 timer incl opfølgning.
Egne studietimer: 30 timer (Egenhealing, meditation, træning med forsøgspersoner, litteratur læsning m.m.)

Til kurset udleveres et fyldigt kompendium. Derudover vil vi arbejde med påvirkningsfarver i forbindelse med fjernhealing. Farvekortene kan laves og opbygges til gentagende brug.

Reiki modul 3: (mastergrad)

Varighed: 2 x 2 dage (weekend) og opfølgning efter aftale.

 • Indvielse til mestertegnet og det Tibetanske styrketegn
 • Meditation
 • Mental healing og farve
 • Uddybende fjernhealing
 • De syv bevidsthedsniveauer
 • Chakrarensning
 • Uddybende gennemgang af chakrasystemet
 • Gennemgang af terapeutisk index og specielle reiki positioner
 • Andre symboler
 • Uddybende fjernhealing
 • Etablering af egen praksis.

Undevisningstimer: 40 timer incl opfølgning.
Egne studietimer: 40 timer (Egenhealing, meditation, træning med forsøgspersoner, litteratur læsning m.m.)

Praktiske oplysninger

Holdstørrelse: 6-8 studerende

Undervisningssted: 9575 Terndrup eller efter aftale

Underviser: Erlinng Chriistensen

Pris:

 • Reiki modul 1 – 2.400 kr. (Depositum efter aftale) Betaling i rater efter aftale.
 • Reiki modul 2 – 3.400 kr. (Depositum efter aftale) Betaling i rater efter aftale.
 • Reiki modul 3 – 5.600 kr. (Depositum efter aftale) Betaling i rater efter aftale.

Startdato: Efter aftale eller se kalenderen for nye hold

Reiki uddannelsen online.

Princippet er at du modtager undervisningen hjemme hos dig selv hvor du kan sidde i fred og ro og fordybe dig i processen

Det faglige indhold er det samme ved fremmøde eller online undervisning.

Praktisk information:

Antal deltagere vil være 4 ved fjernundervisning (hjemme hos dig selv) og når vi mødes 6 – 10 deltagere.

Hvis det er muligt at i er 2 personer, på samme adresse, til at modtage undervisningen vil det være optimalt, men ikke nødvendigt.

Der vil være tale om 2 sammenhængende dage (2 x 5 timer) og 2 x 2 de efterfølgende 21 dage.

Der oprettes en lukket gruppe på Facebook, hvor vi deler oplevelserne, vores erfaringer, deler vores første healer erfaringer med m.m. Det er også i denne gruppe at du kan få løbende sparring på din proces og ligeledes interagere med dine medstuderende.

Undervisningsmateriale og meditationslydfiler vil blive sendt til din mailboks.

Interesseret? Jeg opretter hold fortløbende kontakt mig og lad os tage finde et tidspunkt, der passer og alle.

Optagelseskrav:

Du er psykisk i balance.
Du er parat til en personlig udvikling.
Du ønsker at forstærke din intuition.

Bemærk venligst at du skal have zoom installeret (basisversionen) på din pc`er. Mobiltelefon

Info og tilmelding:

Erlinng Chriistensen på tlf.: 23307893 eller email: [email protected].

Ofte stillede spørgsmål om Reikihealer uddannelsen

Ordet Reiki betyder livskraft. Formålet er at du kommer bedre i kontakt med sig selv. Fysisk, følelsesmæssigt, mentalt, spirituelt og åndeligt. At du kan bruger sin intuition (at være i nuet), din skelne evne ( hvad er rigtigt og ikke rigtigt), at din umiddelbarhed til stadighed udvikles, at din evne til at være i flow forstærkes, at du slipper traumer og stress bedre og bedre. DU stoler mere på dig selv, din dømmekraft, din mave fornemmelse (eller hvad du måtte ønske at kalde det), dit selvværd og selv respekt afbalanceres mere og mere.  Du forstærker dine kompetencer på alle niveauer m.m.

Reikihealer uddannelsen er opbygget med en blanding af fysiske og online møder og afholdes i Nordjylland og København eller efter aftale.

Reiki healer uddannelsen varighed er meget individuel. Ønskes en fuld Reiki healer uddannelse vil det typisk være 1½ – 2 år. Nogle vælger at tage modul 1 og bruge denne del for en periode og vende tilbage til reiki modul 2, når person synes tiden er moden. Du skal være opmærksom på der er løft (vibrationsløft) du og dit system må vende sig til.

At du er interesseret at give dig selv alle dine muligheder i livet. Specielt dit følelsesmæssige liv kan drille, da vi mange gange helst vil undgå ubehagelige oplevelser, følelser, afvisninger m.m.

Ved at investere i dig selv opnår du en balance i dit følelsesmæssige, mentale liv, spirituelle og åndelige liv  – opnår du en balance på din helt egen måde. Således du finder glæden på din måde her i livet, at du udvikler dine evner til at læse andre mennesker og dig selv.

At du er parat til din personlige rejse i livet.

At du er parat til forandring og tage livet ind.

At du er parat til at være i livet  – dit liv.

At du tager en dag ad gangen i perioder, da du ikke altid forstår mentalt, hvad der sker i og omkring dig en sådan livsgivende proces.

At du får det mest mulige ud af dit liv:)

Lærer både dine stærke og knap så stærke sider at kende på alle planer.

Lærer at modstand er forklaring på ny indsigt og forståelse og læring i livet.

Lærer at være i nuet.

Lærer at værd sætte dig selv, respektere dig selv, efterkomme dine behov og ønsker på relevante måder.

Lærer livets ydmyghed, stolthed, selvindsigt og bevidsthed at kende og være i.

Lærer du er en del at et større univers og omvendt.

Lærer at udvikle dig som menneske – sammen med dine medmennesker og universet.

Vælg en underviser du har respekt for, som er kompetent og faglig dygtig.
Få evt. en gratis forventnings samtale, deltag eventuelt i foredrag, workshops, trænings cirkler og tal med tidligere studerende fra uddannelsen.

Personlig udvikling. Faglig udvikling. Større selv indsigt, bevidsthed, respekt m.m.

Større afklarethed i livet, være i et mig dig selv – være i nuet.

Være i din hjerte energi og dermed bruge din intuition, skelneevne, umiddelbarhed meget mere til glæde for dig selv og dine omgivelser.

Mindre sygdom og mindre stress og traumer.

Du kan udvikle personlige og sociale kompetencer i relation til erhverv. Og dermed din faglighed på det personlige plan.

Du kan udvikle din spiritualtet, forstærker din intution og dine clairvoyante/psykiske evner.

Du vil komme tættere på din hjerte energi – hvilke værdier, egenskaber, temaer m.m. du anser, som værende vigtig for at i balance med dig selv og i relation til andre mennesker.

I takt med du finder dybere og dybere indi kernen af dig selv – des mere vil din åndelighed udvikle sig.

Få din åndelighed til at være klare og tydeliger i din indsigt, forståelse, bevidshed, handling på alle planer, ændringer af blokeringer m.m. – i dette liv og tidligere liv.

Reiki healer uddannelser understøtte dig i alle dine kompetencer, da det primært er dig, der udvikler dig med dine personlige egenskaber.

Meditation. Evnen til at holde fokus – her anvendes i dit åndedræt.

Evnen til at tømme hovedet for mange tanker. Beherskelse af hjerne bølge niveauerne. Igen åndedrættet og evnen til at tømme det bevidste sind.

Evnen til at kunne navigere et følelsesmæssigt kaos og være i kaos, da følelser er kaos. Mentalt giver de ikke mening.

Evnen til kunne opleve og mærke timing/tålmodighed i forhold til sig selv, andre mennesker, handlinger, situationer m.m.

Evnen til at glædes, være i nuet, give og tage i mod kærlighed, være i balance, værdsætte livet, ydmygheden og stoltheden m.m.

Toggle Content goes here

© Copyright - Erlinng Chriistensen 2018-2023