Kontakt til afdøde

Kontakt til afdøde.

Kontakt til afdøde.

Denne artikel skrives på opfordringer. Da en del mennesker er usikre på fremgangsmåde i kontakt til afdøde og den åndelige verden m.m.

Dette blandt almindelige mennesker, terapeuter, clairvoyante, medier, journalister, øvrige fagfolk m.m.

Ønskes eller søges kontakt er det afgørende at slå fast. Vi taler om værdier (følelser) og dermed religiøsitet – religion. Lad det være understreget med det samme at måle og veje princippet ikke kan bruges her! Hvorfor det afgørende dit menneskesyn er. For at kunne forstå og opleve den åndelige verden må du have et religiøst / holistisk menneskesyn.  2/ 3 af verdens befolkning har et religiøs menneskesyn. Buddhisme, Hinduisme, taoismen, katolicismen, store dele af den protestantiske tro m.m.

Forsøges kontakten til afdøde og den åndelige verden kun forklaret ud fra en rationel opfattelse – lad vær. Spild ikke din tid eller andres tid fra den rationelle vinkel.

Vi (medier) arbejder derfor ud fra princippet. Vise – ikke bevise.

Hvor kan jeg opleve kontakten til afdøde?  I princippet i din hverdag, da vi alle er et medium. Naturligvis kun hvis er motiveret, har en overbevisning – der siger at den åndelige verden eksistere og karma og reinkarnations tankerne indgår i dit menneskesyn. Her er det vigtigt vide, hvad du skal søge efter, hvordan og hvorledes det fungere for dig. Det vil være forskelligt fra hvert menneske.

Den moderne spiritisme går tilbage til 1848 med søstrene Fox i U.S.A.

Spiritismen er en religion, der har sit hovedsæde i England. Religionen tager sit udgangspunkt i kristendommen med Kristus. Hvor spiritismen bygger på

The Seven Principles

1. The Fatherhood of God.

2. The Brotherhood of Man.

3. The Communion of Spirits and the Ministry of Angels.

4. The Continuous Existence of the Human Soul.

5. Personal Responsibility.

6. Compensation and Retribution Hereafter for all the Good and Evil Deeds done on Earth.

7. Eternal Progress open to Every Human Soul.

Hvert menneske har et mediumship, hvert menneske er et medium – bindeled til den åndelige verden. I Danmark er de fleste interesseret i clairvoyancen, kontakten til afdøde og trancen. Her gælder jo at nogle mennesker har evnerne og træningen (uddannelse), således de er skarpe og dygtige til at etablere denne kontakt til den åndelige, for andre mennesker. Hvor andre igen har deres forcer liggende på andre faglige områder.

Kontakten til åndelige verden. Enten på klarsynsdemonstration eller en individuel session. Ved en klarsynsdemonstration kan antallet af deltagere variere fra 15 til flere hundrede mennesker.

I begge former arbejder vi ud fra den engelske traditionelle modul (anvende i engelske spiritismes kirker og centre) :

I kontakt til en afdøde svarer at modtageren svarer ja, nej, ved ikke, da det et samarbejde mellem deltageren (deltagerne, da en kontakt kan omfatte flere personer) og mediet. Og giver informationerne ikke mening forkastes kontakten

Kan jeg bestille en telefonsamtale til den åndelige verden? Nej, desværre ikke. Men det er ofte oplevet at den person deltageren har i tankerne dukker eller der en gruppe i den åndelige verden, hvor en afdød taler på vegne af gruppen. Ofte familie relateret og venskabsrelateret.

Arbejdsform mellem deltager og medie:

6 – 8 karaktertræk på den afdøde.

Relation (hvordan er den levende person/ personer forbundet til den afdøde? Familie, ven, bekendt, arbejdsrelateret m.m.

Når linket til den afdøde etableres:

”Bevisdelen”. Kan være mange forskellige ting, alder, dødsårsag, personlige ting, arvegods, fødselsdage, navne m.m.

Budskabet.

Hvad den afdøde har på hjertet. Kan være en hilsen, kommentering af ting deltageren gør og handler på. Den afdøde kan ikke kommentere fremtiden og for en levende person på det jordiske plan. Den afdøde fremstår på samme måde, som vedkommende var på jorden. Dette i den mentale og følelsesmæssige form/måde.

Altså vide – ikke bevise.

I kontakten beskrives ved karaktertrækkene og relation anvendes clairvoyance, da de disse informationer ligger i en person erindring.

I linket bliver deltageren berørt – emotionelt og mentalt opleve tingene på en anden måde. Om kontakten er positiv eller negativ er individuelt.

Faldgrupper:

Deltageren kan ikke erindre den afdøde, da det længe siden pågældende er gået over.

Det er for sorgfuldt – smerte fuldt for deltageren med kontakten. Jeg har oplevet en del gange den afdøde undskylder fysisk og psykiske overgreb på en deltager.

Måden den afdøde har forladt det fysisk plan. Ulykke, selvmord, myrdet m.m.

At deltageren har en ”indbildt” erindring om en afdøde. Kan være fortalt af andre eller selv har bygget en forestilling om en afdød person. Dette både negativt og positivt.

At deltageren er blevet ”hjernevasket” til at tro noget bestemt.

Man kan manipulere mennesker til tro noget bestemt i en kontakt til afdøde. Opdigte en mental historie. Dette kun på det psykiske plan – karaktertrækkene og relationen. Ikke i linket, da det vil af følelsesmæssig karakter (bevisdelen). Naturligvis skal modtageren følge aftalen om at ja, nej og ved ikke på en reel måde.

Så ønsker en deltager at manipulere kan det lades sig gøre? Men hvad skulle være ideen i det?

Og igen må jeg gøre opmærksom på det er værdier og dermed religion. Hvor måle og veje princippet er sat ud af spillet.