Hypnose og hypnoseterapi

Hvad er hypnose?
Hypnose kan beskrives som at blive ført tilbage til et tidligere stadie eller flere stadier i ens liv. I nogle tilfælde tidligere liv (karmisk). Forstil dig et isbjerg. Du kan se ca. en tiende del af isbjerget over vand overfladen. De resterende ni tiende del er skjult under vanden over fladen.

Den en tidende del som er synlig er din bevidsthed. Det husker og erindre. De ni tiende del er underbevidsthed. Oplevelser, hændelser, tanker, følelser, drømme m.v. du har oplevet tidligere. Din underbevidsthed kan sammenlignes med en "harddisk", hvor en lagring finder sted. Størsteparten kan du dog ikke huske erindre umiddelbart. Ser du på gamle billeder erindre du meget hyppigt de oplevelser og hændelser som er knyttet til situationen på billedet, dette kan være positiv som knap så positive oplevelse. Hver en tanke, følelser, oplevelse, hændelse lagres i din underbevidsthed (dit ubevidste sind).

Et gammelt dansk ordsprog siger. Tiden læger sår. Hvilket da rigtigt, men spørgsmålet er så blot om det giver sår/men på for resten af livet. Prøv at tænk på mennesker der har været udsat for hårde ting, for eksempel nogle af de soldater der har været udstationeret i krigszoner. Været vidne til overfald, trafik uheld med alvorlige personlige skader, dødsfald, svære sygdomme med døden til følge, fysisk overfald, psykiske overgreb m.v.

Ofte udvikler vi forskellige fobier (angst for en situation, stemning, mennesker eller et eller flere temaer) i vores liv. Kært barn har mange navne. Højdeskræk, angst for lukkede rum, angst for forsamlinger, angst for mørke, mindreværd, at skal have kontrol med bestemte ting, mobning, stress, post traumatisk stress, spiseforstyrrelser, paranoide træk m.v.

Hvad sker der, når vi oplever?
Alle de tanker og følelser du oplever sætter sig som aftryk i dit hoved (bevidste sind) og i dit følelsesliv (ubevidste sind). Med tiden "glemmer" eller fortrænger vi disse oplevelser. Men de vil altid være i din underbevidsthed. Din underbevidsthed har til lige en ændring om tidligere liv. Hvilket bygger på tanke gangen om reinkarnation.

Hvad sker der i en hypnose og hypnoterapi?
Ud fra en samtale, hvor problemstilling/tema beskrives, finder terapeuten ud af hvilken måde hypnosen bør finde sted på. Dette sker ud fra de informationer klienten oplyser under samtalen. Ved at anvende af en række forskellige terapeutiske værktøjer vil du blive ført tilbage et eller flere stadier, hvor lagringen har fundet sted. Der vil efterfølende finde en omprogrammering sted i underbevidstheden (det ubevidste sind). Hvilket vil sige en negativ oplevelse vendes til en positiv oplevelse af tidligere ugunstige tanker, følelser, oplevelser, hændelser m.v. Klienten bringes i dybere tilstand, hvor klienten nærværende. Hvor den rationelle tankegang (den analyserende tanke gang nedsættes kraftigt). Kan delvist sammenlignes med en søvn tilstand lige før du sover eller vågner. Klienten erindrer oplevelsen i hypnose. Og er derved nærværende under hypnosen.

Kan jeg blive hypnotiseret imod min vilje?
Du kan ikke hypnotiseres mod din vilje, da en hypnose bygger tillid i et samarbejde mellem klient og terapeut. Har klienten ikke tillid er der intet samarbejde. Der skal være tale om en gensidig tillid mellem klient og terapeut.

Forudsætninger for en hypnose?

Der arbejdes ikke med rygeafvænning.