Clairvoyance uddannelse med Mediumship Master overbygning

Har du lyst til at styrke og udforske din spiritualitet og intuition? Vil du gerne have oplevelsen af, hvordan det er at arbejde som clairvoyant? Har du spørgsmål, du søger svar på? Overvejer du at arbejde som clairvoyant, terapeut eller med mennesker? Så er clairvoyance og medieuddannelsen noget for dig.

På uddannelsen lærer du:

 1. Udvikle dine clairvoyante evner til et højt fagligt niveau.
 2. Forstå og navigere i de etiske og moralske retningslinjer.
 3. Formidle kontakt til afdøde.
 4. Clairvoyance uden hjælpemidler.
 5. Online clairvoyance. (Zoom, Skype, telefon)
 6. Fotometri.
 7. Psykometri.
 8. Guidekontakt.
 9. Kontakt med afdøde.
 10. Clairvoyance foran et publikum etc.

Derudover bliver du undervist i:

Den åndelige verdens opbygning, psykisk / åndelig udvikling, auraens opbygning, chakrasystemet, reinkarnation og karma, tankens kraft, skelneevne, beskyttelse, forskellige former for psykiske evner, guider og skytsånder, etik/moral, retningslinjer for udøvelse af clairvoyance, underbevidstheden, kontaktform etc.

På Clairvoyance uddannelsen får du et teoretisk og praktisk gedigent fundament, som gør dig fortrolig med dine evner og som sætter dig i stand til at formidle klare beskeder til dine kommende klienter/kunder.

Uddannelsen er for dig:

Der enten drømmer om at arbejde som clairvoyant eller som ønsker at integrere dine spirituelle evner i din nuværende profession. Uddannelsen henvender sig ligeledes til dig som er klar til at være ambitiøs omkring din personlige udvikling og som kan se gaven i at kende dig selv indefra og ud.

Bliv certificeret clairvoyant

– en uddannelse der sikrer dig høj faglighed og dybdegående personlig udvikling.

Alle mennesker er født med clairvoyante evner – men det er ikke alle mennesker der udvikler og integrerer deres evner. På uddannelsen lære dig hvordan du bruger din evner til at guide, formidle og vejlede mennesker på den mest effektive, empatiske og optimale måde.

Clairvoyance uddannelsens opbygning

Clairvoyance uddannelsen er bygget op omkring 3 solide moduler og hvert modul sikre dig en grundig forståelsesramme og en sublim praktisk udførelse. Undervisningen vil veksle mellem regulær tavleundervisning, online undervisning, praktiske øvelser, plenum øvelser, meditationer mm.

Den samlede Clairvoyance uddannelse, inklusiv Mediumship overbygningen, forløber sig således til 300 undervisningstimer

 • Modul 1 – Clairvoyance grunduddannelse:

  I alt: 90 timer (5 måneder)

  I undervisningen indgår:

  • 15 trænings clairvoyance/sessioner med forsøgs klienter
  • 5 timers individuel supervision
  • Deltagelse i træningscirkel
  • Modulet vil veksle mellem tavleundervisning, supervisionstimer og online undervisning via Zoom
  • I alt 15 trænings clairvoyance/sessioner
 • Modul 2 – Clairvoyance overbygning:

  I alt: 110 timer (7 måneder)

  I undervisningen indgår:

  • 35 trænings clairvoyance/sessioner med forsøgs klienter (de sidste 20 sessioner vil du tage mod betaling)
  • Der er afsat 40 timer til dit valgte speciale
  • Der er indlagt 15 timers individuel supervision
  • Online undervisning via Zoom
  • Deltagelse og opbygning af træningscirkler
  • Foredrag med underviser og gæsteundervisere
  • Afsluttende eksamen for Clairvoyance uddannelse og certificering til Clairvoyant (6 timer)
 • Modul 3 – Mediumship Masteroverbygning

  I alt: 100 timer  (6-8 måneder)

  I undervisningen indgår:

  • 30 trænings clairvoyance/sessioner med forsøgs klienter (de sidste 10 sessioner vil du tage mod betaling)
  • På mediumship modulet lærer du at skabe kontakt til afdøde og kunne formidle beskeder fra den åndelige verden
  • Modulet vil veksle mellem tavleundervisning, supervisionstimer og online undervisning via Zoom
  • Der indgår ligeledes 12 timers individuel supervision
  • Afsluttende Eksamen (5 timer)

Debat emner vi altid gennemgår og taler om på uddannelsen:

 • Etik, åndsvidenskab, anvendelse af links, kendskab til relevante samarbejdspartnere/foreninger/organisationer m.v.

Meditation:

 • Den studerende vil få udleveret personligt indtalte meditationer
 • Gruppemeditation
 • Hovedforløbet – Anvendelse af kabinet

Forudsætninger for deltagelse på Clairvoyance uddannelsen

 1. Er afklaret i relation til dit arbejde, familie og omgangskreds
 2. Er fyldt 18 år, har en personlig modenhed og er i psykisk balance med dig selv.
 3. Er indstillet på at bidrage til en dynamisk gruppeproces, hvor et tæt samarbejde forventes med feedback og konstruktiv kritik
 4. Påregner tid til praktisk træning med forsøgspersoner og litteraturlæsning.
 5. Har indbetalt aftalt depositum.
 6. Har en stabilt internetforbindelse og en aktiv Facebook profil.
 7. Hvis du i forvejen har en anden type clairvoyance uddannelse og ønsker en opgradering af dine faglige færdigheder, er dette muligt efter aftale.

Det anbefales at deltage på Reiki modul 1 & 2, men det er ikke et krav.

Discipliner du bliver trænet i på uddannelsen

 • Åndelig kontakt. Guider, engle (hjælpere) og afdøde
 • Psykometri, fotometri, kanalisering, psykisk læsning, håndlæsning, Tarot, englekort, auralæsning, aurategning, trance, precognition, remote viewing, røntgensyn m.m.
 • Auraen – opbygning, funktion og betydning
 • Chakraernes funktion og betydning.
 • Fortolkning, vejledning, cold reading og bøn

Du bliver ligeledes trænet i

 • Platform og klarsynsdemonstration
 • Fjernformidling via telefon, skype, brev, email, sociale medier etc.
 • Gruppe formidling og personlig (sidder for klient).

Særlig viden og forståelse inden for Clairvoyancen

Vi gennemgår de forskellige grupper inden for Clairvoyancen på uddannelsen.

Gruppe 1: Psykisk intuition – klarviden, klarsyn, klarhørelse, klarfølelse
Gruppe 2: Telepati, klardrømme, astralrejser, overskygning
Gruppe 3: Biolokation, levitation, materialisation, dematerialisation, psykokinese – telekinese og teleportering
Gruppe 4: Formidle energi – healing
Gruppe 5: Psykologisk forståelse, aflæsning (cold reading), sund fornuft, åndsvidenskabelig indsigt, skelneevne og myter, formidling af budskab og etisk forståelse.

Kom godt i gang med din egen forretning

På Clairvoyance uddannelsen vil du også, såfremt du ønsker det, få hjælp til at starte din egen forretning (selvstændig virksomhed) og få både råd og vejledning til at alle de spørgsmål der kan opstå i den forbindelse, alt fra klinikken, til jura, skat, klienter m.m.

Du bliver med andre ord, klædt godt på til at starte som selvstændig og modtage klienter i din egen klinik.

Når du skal starte egen klinik, kommer vi omkring:

 • Regnskab, jura og forsikring og markedsføring
 • Klienthåndtering,
 • Afvikling af en settings og clairvoyance
 • Konflikthåndtering.

Vi vil også komme ind på en række mere almene ting såsom:

 • Historie og samfund, etik, moral, personlig udvikling, psykologi, psykiatri, klinisk diagnose, åndvidenskab og åndelig undervisning (herunder den åndelige verdens opbygning).

Eksamen på Clairvoyance uddannelsen

Modul 1 – Grunduddannelsen. Eksamen er en skriftlig prøve og en praktisk klientsession.

Modul 2 – Clairvoyance uddannelse overbygning. Eksamen er en skriftlig prøve og en praktisk klientsession.

Modul 3 – Mediumship. Eksamen er en praktisk klientsession.

Semesterplaner for uddannelsen

Semesterplan for København – hent den her

Semesterplan for Jylland – hent den her

Opstart af nyt hold 2024.

Praktiske oplysninger

Holdstørrelse: 4 – 8 studerende

Undervisningssted: 9575 Terndrup og Egedal 15, 2690 Karlslunde.

Undervisere: Skoleleder og underviser Erlinng Chriistensen. Der kan også være tilknyttet gæstelærere på forløbet.

Online undervisning: Der vil være undervisning via Zoom hver 14 dag ca. 2 timer

Pris og betalingsmuligheder for modul 1 & 2:

Kontakt for info.

Pris og betalingsmuligheder for Mediumship master overbygningen

Pris efter aftale.

Clairvoyance uddannelsen opstart

Se kalender

Info og tilmelding: Erlinng Chriistensen på tlf.: 23307893 eller email: [email protected]. Her kan du rekvirere et ansøgningsskema til uddannelsen. Du vil herefter blive indkaldt til et interview med personligt fremmøde

Ofte stillede spørgsmål om Clairvoyance uddannelsen

En clairvoyance uddannelse er et personligt udviklingsforløb, hvor du lærer en række faglige færdigheder, som du kan anvende i mange forskellige fag og uddannelser. Det kræver du har et åbent sind, samt har et menneskesyn der siger, der et liv efter døden, samt at den åndelige verden eksistere.

Clairvoyance uddannelsen er opbygget med en blanding af fysiske og online møder og afholdes i Nordjylland og København eller efter aftale.

Clairvoyance uddannelsen indeholder 300 undervisningstimer. Grundforløbet (modul 1) varer typisk 12 mdr. Herefter har du mulighed for at tage overbygningen (Modul 2), som tager 6-8 måneder. Så i alt tager denne uddannelse et sted mellem 18-20 mdr. at gennemføre.

Du har også mulighed for at tage uddannelsen som en 1:1 udannelse, denne er normeret til 100 undervisningstimer. Her planlægges alt individuelt og uddannelsen skræddersys til dig. En 1:1 Clairvoyance uddannelse varer typisk 9 mdr. Du kan læse mere om 1:1 uddannelsen her.

Ja, alle har clairvoyante evner – spørgsmålet hvordan de ønskes anvendt.

Svaret er, vi alle har talent for at arbejde med Clairvoyance, men om det interesser dig er en anden snak.

Det er et åbent spørgsmål, da det kommer an på hvordan du definere spirituel.

At du er åben for den åndelige verden, begge ben på jorden, at du ikke skal forvente at forstå alt mentalt, parat til rykke ved dine holdninger og menneskesyn, tror på et liv efter døden, parat til at ændre dit liv i en positiv retning og bruge din intuition mere.

Ja, der er forskel, men de hænger sammen. Clairvoyancen bruger du i relation til andre mennesker. Intuitionen bruger du relation til dig selv.

Det er et intens både fagligt og personligt udvikling forløb, hvor du har mulighed for at få ryddet op i mange indre blokeringer, traumer og stress m.m. som du måtte have.

Vælg en underviser du har respekt for, som er kompetent og faglig dygtig. Få evt. en gratis forventnings samtale, deltag eventuelt i foredrag, workshops, trænings cirkler og tal med tidligere studerende fra uddannelsen.
© Copyright - Erlinng Chriistensen 2018-2023