Reikihealer uddannelse

Ordet Reiki betyder universel livsenergi
Reiki defineres som den kraft, der virker og lever i alt skabt stof.
Reiki er en 2500 år gammel healingstradition, der beskrives i sanskrit-sutrat (gamle indiske
tekster).

Det gør Reiki:
Støtter kroppens evne til at helbrede sig selv
Genopretter åndelig og mental ligevægt
Fungerer på alle niveauer, såvel mentalt og spirituelt som legemligt og emotionelt
Afbalancerer kroppens energier
Løsner op for blokeret energi og fremmer en tilstand af total afspænding
Renser kroppen for gifte
Indretter sig efter modtagerens behov
 Virker også på planter, mineraler og dyr
Er en yderst behagelig, holistisk behandlingsform

Hvem henvender sig uddannelsen til?:
Uddannelsen henvender sig til alle der ønsker spirituel udvikling.
Du er i psykisk i balance med dig selv.
Er parat til en personlig udvikling.

Reiki-uddannelsen indeholder:
Reiki modul 1:
Indvielse til energien
Øvelse i at heale sig selv og andre samt deltagelse i gruppebehandling.
Orientering om, hvad healing er, hvordan og hvorfor det virker.
Menneskets opbygning i planer og chakra
Hvordan reiki hjælper ved selvudvikling.
Healing af dyr, planter og mineraler.
Meditation.
Dr. Mikao Usuis`s historie og filosofi.
Udlevering af uddannelses mappe og meditations cd.
Varighed 2 dage og opfølgning efter aftale. Kl. 9.30 til 16.30

Reiki modul 2:
Indvielse til de tre tegn.
Meditation.
Chakrasystemet.
Det æteriske legeme.
Det astrale legeme og det mentale legeme.
Hvad er auraen?
Fjernhealing. Direkte, programmeret og blok fjernhealing.
Gruppehealing.
Rensning af rum.
Udlevering af uddannelsesmappe, fjernhealingskort m.v.
Varighed 2 dage Kl. 9.30 til 16.30. og opfølgning efter aftale-

Reiki modul 3: (mestergrad)
Indvielse til mestertegnet og det Tibetanske styrketegn.
Meditation.
Mental healing og farve.
Uddybende fjernhealing.
De syv bevidsthedsniveauer.
Chakrarensning.
Uddybende gennemgang af chakrasystemet.
Gennemgang af terapeutisk index og specielle reiki positioner.
Andre symboler.
Uddybende fjernhealing
Etablering af egen praksis.
Udlevering af uddannelsesmappe og 2 meditations cd`er.
Varighed 2 x 2 dage. Kl. 9.30 - 16.30.

Reiki regressionsmodul 4.
Hvor et nyt tegn anvendes. Der vil blive anvendt hypnose lignende tilstande ved
regregressionen.(Tilbage føring til tidligere stadier). Anvendelses af tidslinie. m.v.
Varighed 3 dage. Et modul lørdag og søndag kl. 9.30 - 16.30 samt en lørdag eller søndag
5 til 6 uger senere. Kl. 9.30 til 16.00.

Alle reikiuddannelsens moduler indeholder:
Uddannelsesmaterialer. Løbende clairvoyantisk vejledning. Etik for healere.
Regelmæssige uddannelses aftener under modulerne og efter endt uddannelse.
Reiki modulerne kan tages enkeltvis i kronologisk rækkefølge efter behov. Ønskes en hel
reiki-uddannelse skal modul 1 til 3 indgå.
Diplom udstedes efter hver modul, såfremt at
deltagelse i alle undervisningstimer på det enkelte modul har fundet sted.

Samlet uddannelsesforløb 1 år til 1 ½ år

For mere information kontakt:
Erlinng Chriistensen
Tlf: 2330 7893
E-mail: erlinng@erlinngchriistensen.dk
Website: www.erlinngchriistensen.dk