Valg af clairvoyant / medium

Jeg er ofte blevet spurgt, hvad jeg forbinder med begreberne troværdighed, pålidelighed, ærlighed og tillid indenfor mit erhverv? Spørgsmålet skal ses både i forbindelse med en sitting (selve clairvoyancen) samt i valget af clairvoyant. I forlængelse heraf spørger mange: “Hvordan finder jeg frem til en clairvoyant, der besidder ovennævnte egenskaber?” Endvidere er nogle forvirrede over modstridende informationer fra forskellige clairvoyante. Hvem og hvad kan man stole på, når der kommer modsatrettede informationer?

Af Erlinng Chriistensen

Ovennævnte har givet anledning til eftertanke og refleksion. Indenfor alle erhverv spiller ovennævnte begreber en rolle, i nogle tillægges de større værdi end i andre erhverv. Både når vi sender vores bil på værksted og når vi åbner munden hos tandlægen, forventer vi, at troværdighed, pålidelighed, ærlighed og tillid er til stede. I jo større grad desto bedre udbytte og resultat opnår vi. Om en person besidder ovennævnte kvaliteter, hænger vel også sammen med vedkommendes holdning til professionalisme og ærekærhed i forbindelse med sit arbejde. 

Det er en vigtig ting at vælge clairvoyant med omhu. Dette kan ikke betones nok!

Sørg for, i dit valg af clairvoyant, at være meget opmærksom på selve kommunikationen. Lyt til dig selv, virker dette som en person du kan have tillid til? Er der umiddelbart en god kemi? Den clairvoyantes etik skal være i orden. Det betyder, at den clairvoyante ikke kommer ind på emner som død og ulykke. Grunden til dette er bl.a. at jeg mener det i nogle situationer kan virke selvforstærkende. Endvidere bør den clairvoyante heller ikke stille ind på andre personer over 15 år uden deres tilladelse. Hvis en kvinde eksempelvis spørger: “Elsker min kæreste mig ikke mere?”, bør svaret ikke komme fra hendes kærestes synsvinkel, men fra hendes synsvinkel. Mundtlige anbefalinger fra venner og bekendte af clairvoyanter kan bruges, hvis man blot husker at tage højde for, at kemien mellem mennesker aldrig er helt ens, samt at den nævnte etik er i orden.

Tvivl i kommunikationen?

Under og efter selve sittingen (clairvoyancen) er det meget vigtigt, at den clairvoyante spørger ind således, at der ikke opstår tvivl i kommunikationen til klienten. Den clairvoyante bør være direkte i sine spørgsmål og svar og ikke kun formidle de svar, den enkelte klient ønsker at høre. Spørg altid, hvis du er i tvivl således, at du forstår selve indholdet samt de arbejdsværktøjer og råd du får. Det er alfa og omega, at clairvoyanten evner at gøre informationerne så jordnære, at de bliver anvendelige. Hvis de er uklare for dig, så bed evt. om få disse sat i en relevant sammenhæng, der giver mening for dig.

Gentagne gange har mennesker i forbindelse med clairvoyance og afdødekontakt forespurgt, om forskellige informationer fra den anden side kan misfortolkes eller om der kan være direkte fejl i informationerne. Adskillige mennesker har opsøgt undertegnede for en kontakt nr. 2 (second opinon). Klienterne har ønsket at få af vide, om der er hold i de informationer, der er videregivet tidligere af andre clairvoyante.

En clairvoyant kan ikke redegøre for andre clairvoyantes beskeder og informationer, da en enkelt forkert formulering kan være afgørende i en forkert opfattelse af helhedsbilledet af et bestemt tema. Samtidig skal det tilføjes, at erfaringerne ligeledes viser, at det hyppigst er de samme informationer clairvoyanterne har fat i. Men fortolkningen af informationerne kan være forskellige – det er her selve problematikken ligger!

Endvidere skal man være opmærksom på tidsforskydning. Hvis der eksempelvis er gået et år siden det sidste besøg, er de temaer der dukker op sandsynligvis anderledes end dem, der tidligere er angivet. Dette skal ses ud fra den betragtning, at jeg ikke tror på at mennesket er determineret dvs. alt er forudbestemt for det enkelte menneske på forhånd.

Ingen facitliste

Den clairvoyante/mediet er ikke en facitliste. Dvs. det enkelte mennesker må selv tage ansvaret for sit eget liv – clairvoyance er vejledning. Ordet vejledning betyder inputs, idéer til at få belyst forskellige temaer i livet.

En session er at samarbejde mellem klienten og den clairvoyante/mediet, hvilket kræver, at den person, der søger sessionen er samarbejdsvillig (åben og med begge ben på jorden). Der vil være tidspunkter, hvor den clairvoyante/mediet har brug for en bekræftelse/ afkræftelse af, at temaet er forstået og giver mening for personen, der får sessionen. Ligeledes i afdødekontakten har mediet brug for et ja, nej eller ved ikke i kontakten til den afdøde. Mediet bestemmer ikke hvem af de afdøde, der kommer.

Hvis en session ikke giver mening eller på anden led ikke forløber planmæssigt efter 10 min., bør den afbrydes. Har deltageren i sessionen en skjult dagsorden – fx en bestemt overbevisning – og ikke vil lytte reelt til det sagte, er det spild af alles tid og penge.

Ved valg af en clairvoyant/medie vil det altid være en god idé at spørge pågældende clairvoyant/medie, hvordan pågældende har erhvervet sine færdigheder, og om vedkommende har modtaget en reel træning/uddannelse. Spørg evt. om de er medlem af en organisation eks. www.clairvoyantforeningen.dk