Usagte forventinger

Igennem mange år har jeg oplevet mennesker har usagte forventninger til sig selv eller andre. Usagte forventninger betyder at forvente noget, der ikke er klart for modtageren / modtagerne.

Spørgsmålet er mange gange om afsenderen er bevidst eller ubevidst hvilke forventninger forekommer. På det ubevidste plan handler det mest om følelser. Det er i relation til sig selv eller andre. Følelserne er en underlig størrelse, da der meget ofte ikke er en skygge af logisk i oplevelserne.

I mit virke oplever, jeg ofte, at mennesker ikke giver udtryk for deres forventninger eller lukker helt af for disse.

Dette lige fra barndommen til pensionsalderen. Jeg har oplevet de samme mønstre over hele linjen, at der hyppigt hersker kaos, når vi ønsker eller skal udtrykke os.

Usagte forventninger handler ikke om klare og tydelige målsætninger, men nok snare den ubevidste dagsorden.

Mange af de konflikter jeg oplever i mit virke handler om at mennesket ikke får sagt til eller fra.

En af klassikerne er to mennesker, der kender hinanden godt. Den ene gør noget for den anden og har ofte en forventning om at få tilsvarende igen på en eller anden måde. Det kaldes noget for noget princippet.

For år tilbage lærte jeg at være meget tydelig i min kommunikation, da jeg ofte oplevede misforståelser eller direkte forkert opfattelse af det udtrykte. Og naturvis den modsatte vej.

Den bedste måde at løse usagte mellem os og os selv er at få sat ord og billeder på stemninger og oplevelser. Dette er ikke nødvendigvis er enige om tingene. Men som udgangspunkt bør vi være klare over hvilken dagsorden, der er tale om.

I Danmark har vi Janteloven og hr. Plejer. Oversat, du skal ikke tro, du er noget. Langt de fleste af os er bekendte med disse to udsagn.

En god ting altid er altid at finde ud af, hvad forskellige ting måtte koste og hvad der er med i en pris. Få eventuelt et overslag, da du da noget klart at forholde dig til. Dagens internet er spækket med fald grubber i nethandlen. I tvivl undlad en handel.

I forbindelser med forventninger arbejdsmæssigt er det vigtigt at være oprigtigt i sin kommunikation, selv om dette kan være svært. Find ud af hvilke arbejdsopgaver der lægger hos dig. Dernæst er der et grænseland afklar da proceduren her.

Når jeg bliver bedt om at løse en opgave, foredrag, husrensning, en session, et kursus, uddannelse eller tilsvarende danner jeg mig altid et klart overblik over timeforbrug, afklaring, opfølgning, hvor jeg fagligt skal sætte ind med ny viden / erfaring.

Når mennesker fatter interesse for hinanden er det vigtigt ligeledes at finde ud af, hvad er det for roller vi har. Når to mennesker forelsker sig er der tale om en proces – et forløb. Hvor forelskelsen gør os ”blinde”, hvor al common sense er væk. Langsomt begynder vi at definere rollerne. Skal det være os to eller ikke? Er vi gode venner? Er du ven med fordel? Er vi kæreste? Hvert udsagn har forskellige sagte og usagte forventninger med sig. Det samme med to mennesker, der lever tæt. Om det er ægteskab eller tilsvarende er det vigtigt kommunikere hvor jeg ”flytter” mig hen i relation til anden og omvendt. Her er begrebet refleksion vigtigt. At tale frit, højt om du vil. Hvorved du selv bliver klar over hvor du står. Om du er afklaret eller ikke afklaret i dine målsætninger. Her er ingen færdige løsninger på forhånd, da dette sker i en proces mellem mennesker og i mennesket. Vi er ikke nødvendigvis enige og her kommer kunsten at lave kompromiser. Der gensidigt kan bruges.

Det er de samme principper, der gælder i familier med flere generationer.

Men kan jeg blive bedre til at læse og være i disse sagte og usagte forventninger?

Du kan optimere din evne til at lytte til dit system, primært følelserne. Er det en god eller ikke god situation for mig? Din skelneevne forbedres. Du bliver langsomt mere her og nu. Dit åndedræt når helt ned i dit system og du bevarer dit overblik. Selv i meget pressede situationer. Du forstærker din evne til at være meget i dit optimale flow. Læs intuition. (Som er er summen af dine ca. 20 % tanker og ca. 80 % følelser i et splitsekund).

Du vil forstærke din skaberkraft, da din spontanitet og impulsivitet langsomt vil blive afstemt i de forskellige situationer du hele tiden vil være i. Herunder at kunne mærke at du system bliver overbelastet for meget – læs stress.

Naturligvis er der mange forskellige problemstillinger vi må forholde os til. Lige fra økonomiske aspekter, til familiære aspekter, kærlighedsmæssige aspekter, eksistentielle aspekter (herunder religiøse aspekter) og klodens ve og vel.

Der er mange måder, du kan opnå din optimale livsstil på, hvor stress og sygdom nedsættes kraftigt. Du skaber et overskud af glæde, skaberkraft, optimisme, lyst menneskesyn, kan tale om tabubelagte temaer m.m.

Du er selv ansvarlig for at usagte forventninger bliver vendt om til konstruktive og brugbare udsagn.

I tvivl kan du med fordel anvende en clairvoyantisk vejledning, men brug din mave fornemmelse /personlig anbefaling i sit valg af clairvoyant.

Du er allerede i gang, men bliv mere bevidst og udbyg hele tiden. Det er en livsproces. Nogen kalder det kalder kærlighed til sig selv og der med til andre?