Uønsket besøg i boligen

Størsteparten af os har i perioder haft bekendte, der til tider har haft svært ved at forstå et nej. Hvilket betyder, at det enkelte menneskes grænser overskrides. Her tænkes specielt på de mere følelsesmæssige usynlige grænser.

Af Erlinng Chriistensen

For nogle år siden havde jeg en mandlig bekendt, der gentagne gange, tog sig en række ”friheder” i form af selv at invitere sig på mad, overnatning, ikke betalte sine egne restaurantbesøg, ”lånte” telefonen meget m.v. Dette stod på i en længere periode. Igennem ca. 6 måneder, konfronterede jeg adskillige gange min bekendte med, at jeg ikke længere ville finde mig i dette. Min bekendte gav mig mange gange ret, men der skete intet fra hans side. Til sidst var min tålmodighed opbrugt og vores venskab endte. Det var ikke mit ønske, men jeg havde reelt set ikke anden udvej. Jeg brugte i denne sammenhæng sætningen: ”at hans besøg var uønsket i mit hjem fremover.” Det skal tilføjes at hans økonomi var rimelig god

Qua mit arbejde som medie, clairvoyant og healer bliver jeg hyppigt kontaktet af mennesker, der har oplevelsen at de har uønsket besøg i deres bolig. Det vil sige afdøde mennesker. Hyppigst afdøde mennesker, boligens beboere ikke har kendt, da disse mennesker var på det jordiske plan.

Igennem de 6 år jeg har arbejdet med at ”hjælpe” afdøde mennesker videre mod lyset, er jeg blevet opmærksom på en række kendetegn ved uønsket besøg i hjemmet.

Allerførst er det vigtig at få konstateret, at det enkelte menneske ikke fejler noget fysisk. Hvis ”uroen hos det enkelte menneske” forsætter alligevel, kan der være tale om uønsket besøg. Det er vigtigt at erindre, at de nedenstående eks. er generelle træk:

 • Hovedpine – ofte kun i hjemmet
 • Migræne – der ikke forklares
 • Kvalme
 • Halsproblemer – struben trækker sammen, man kan have svært ved at udtrykke sig.
 • Ondt i maven – sommerfugle i maven på en negativ måde, der står på hele tiden.
 • Dårligt immunforsvar
 • Lavt selvværd, som kommer til udtryk ved f.eks. tristhed, depression
 • Sygdom af forskellige karakter
 • Trykken for brystet
 • Rygproblemer
 • Uforklarlige konflikter mellem hos boligens beboere.

Nedenstående er oplevelser, der normalt ikke gives nogen logisk forklaring på i traditionel forstand:

 • Oplevelsen af at blive ”overvåget” eller iagttaget
 • Kulde i boligen – selv om det ikke trækker eller er gulvkoldt. Dette kan være særlige steder i boligen
 • Lugte – hyppigt en jordslået lugt, parfume, blomster, kropsdufte, mad, alkohol m.v.
 • Smage – er relativt sjældne. F.eks. at en person kan smage cigaretter, uden på noget tidspunkt har prøvet at ryge.
 • Lyde – f.eks. oplevelsen af døre der går, en uforklaring rumsterende m.v.
 • Det elektriske system driller – lamper, der blinker. En elkedel tændes, komfuret er tændt, pc`eren går i gang eller stopper af sig selv, musikanlægget tænder eller slukker selv m.v.
 • Oplevelsen af at blive fysisk forulempet – typisk i form af skub, muligvis en oplevelse af at blive holdt fast. F.eks. i sengen m.v.
 • Ting flytter sig – uden at boligens mennesker har andel i dette.
 • Dyr – specielt katte er gode til at fange signalerne fra afdøde mennesker. Dyr kan blive udsat for de samme ting som mennesker kan. Forskellen er at menneskene kan udtrykke sig, hvilket dyrene har langt svære ved.
 • En mere generel betragtning kan være, at man har svært ved, at få tingene til at lykkes.

Det er meget ofte set, at det enkelte menneske ikke er opmærksomt på de mere uforklarlige årsager, der kan have en hæmmende funktion til at tingene ikke vil lykkes. Naturligvis skal det enkelte menneske arbejde med sig selv i sin personlige udvikling. Her spiller ligeledes karma og skæbneforløbet naturligvis ind hos det enkelte menneske. Vi skal kunne sætte grænser overfor såvel levende som afdøde, det er ikke i orden at vores urørligheds zone overskrides. Derfor har vi ret til at sige ”her til og ikke længere”.