Telefonclairvoyance – en case story

Der kan anvendes forskellige former for clairvoyancer. En af de former, der bliver mere og mere anvendt er telefoniske konsulatationer. En individuel session, telefonclairvoyance eller det skrevne ord har alle sine fordele og ulemper – er det telefonclairvoyancen jeg vil sætte fokus på.

Af Erlinng Chriistensen

I forbindelse med en telefonclairvoyance kan enkelte spørgsmål besvares, hvilket vil sige at personen stiller de konkrete spørgsmål til clairvoyanten/mediet. En ordinær session kan ligeledes laves over telefonen, uden at kvaliteten på nogen måde forringes. I denne sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på, om clairvoyanten /mediet arbejder med denne form for clairvoyance.

Case story

Elise Knudsen ringer til clairvoyanten (navnet er ændret) med følgende 3 spørgsmål:

Elise: Min søn, Max på 8 år, har frygtelige mareridt for tiden, hvor der fremstår en utydelig skikkelse i denne sammenhæng?

Svar: For ca. 10 år siden døde et ældre mandligt familiemedlem. Han blev ca. 73 år. Dødsårsagen var en hjerneblødningen. Han var onkel til Max, fortælles der fra den anden side. Grunden til at han er hos Max (jer) er et ønske om at hjælpe Max igennem en svær periode i skolen. Max har et meget stort præstationsniveau, hvilket bør opblødes, ellers kan han få store problemer (læs: temperament) med at integreres i forhold til hans kammerater. Den ældre herre fortæller, at dette kan gøres ved at tale med Max om, hvorledes han lærer at skelne mellem hans andel i problemerne og de andres (kammeraterne). Til denne kontakt vise en kvindelig lærer, der antages for af være matematiklærer. Der vises forskellige geometriske figurer og ligeledes, at det på det mentale plan, at Max bør ændre indstilling til tingene. Den kvindelige matematiklærer er erfaren og dygtig. Aldersmæssigt ca. 40 år. Det kan forventes at integrationen vil tage op mod et par år. Vær opmærksom på et kommende skoleskift…

Elise: Hvad mener du?

Clairvoyanten: Er dit næste spørgsmål (spørgsmål 2) vedr. boligskifte?

Elise: Jo, hvor ved du det fra?

Clairvoyanten: Det er dine ‘hjælpere/guiderne’, der forsyner mig med disse informationer. Du må huske på, at jeg kun er en kanal – bindeled til den åndelige verden. Medio år 2005 vil der være fokus på en ny bolig, da der på grund arbejdsskifte for din partner vil blive behov for mere plads i egen bolig, da han vil begynde at arbejde som selvstændig. Dette vil betyde at I flytter fra Nordjylland til Århusområdet. (Elise har sin partners tilladelse til, at clairvoyanten må stille spørgsmål vedr. ham til hans hjælpere). Vær her opmærksom på, at boligen bør være af den rette størrelse, da en udvidelse rent arbejdsmæssigt kan komme på tale i år 2007. Vær meget opmærksom på fradragsreglerne her. Lad mig sige det på den måde, der bør være en revisor med i disse overvejelser. Det kan tilføjes at I bør være meget opmærksomme på, at du og din partner får sagt problemstillingerne højt og løser disse bedre sammen. Du har haft en periode over de sidste ca. 1½ år med en form for tomrum/tomhed indvendigt.

Elise: Det er rigtigt.

Clairvoyant: Vær meget opmærksom på jeres gensidige følelsesmæssige behov. Overvej det begreb, der hedder voksentid! Således kan det være meget hensigtsmæssigt, at I kommer tættere på hinanden og lærer at anvende jeres fælles energier bedre. Hvilket vil sige, at I bakker hinanden op og ikke skændes i barnets påhør.

Elise: Ja, jeg ved det godt.

Clairvoyanten. Gør noget ved det – du kender din andel i dette… Du påtager dig alle arbejdsopgaverne i hjemmet, dernæst har du en tendens til at bebrejde din partner, at han ikke at lave noget!

Elise: Jeg genkender det gamle mønster. Er der noget jeg selv kan gøre ved det?

Clairvoyanten: Ja, vær opmærksom på projektioner, hvilket betyder, når du er utilfreds. (Her taler vi din relation til din partner). Spørg dig selv, om det egentligt ikke er dig selv du er utilfreds med! Notere evt. ned i en dagbog for dig selv, hvor de gamle handlemønstre vil fremgår. Læs i denne sammenhæng om visualisering – evnen til at ændre mentale handlingsmønster.

Elise: Det er et arbejdsværktøj jeg kan anvende – starter med det samme.

Elise: Mit sidste spørgsmål. Jeg har haft en del skulderproblemer?

Clairvoyant: Nu arbejder du jo på kontor… dine smerter i skuldrene kommer fra ikke-korrekte arbejdsstillinger og en museskade i din højre underarm.

Elise: ja, men hvorfra ved du at jeg arbejder på kontor?

Clairvoyanten: Der vises stabler af papirer med masser af tal på og et stort kontormiljø. Og 15-20 mennesker, som sidder i det samme rum.

Elise. Det er korrekt.

Clairvoyanten: Massage og zoneterapi vil kunne hjælpe dig kvit med smerterne. Men husk at arbejdsstillingerne bør ligeledes korrigeres.

Elise: Imponerende at dette kan lade sig gøre over telefonen og jeg er meget tilfreds med vejledningen fra vores hjælpere.

Clairvoyanten: Vær venlig at sætte dig ned og få ordentlig styr på dine notater, således at du kan bruge disse. Husk at sætte dato på. Det gælder også i forbindelse med din dagbog.

Elise. Mange tak.

Clairvoyanten. Vi siger mange tak fordi vi måtte hjælpe (jeres guiderne fra den side og jeg).

Varigheden af denne telefonclairvoyance var 25 min.