Stress. De 4 kendte niveauer.

Stress er forandringerne sker i kroppen og i hjernen, når mennesket belastes indefra og udefra af følelser og tanker. Stress-hormoner udløses, når mennesket, har været udsat for stress / overbelastning i længere tid, hvorved mennesket kan blive alvorligt syg: fysisk, psykisk og eksistentielt. Nogle stressfaktorer er bevidste – andre er ubevidste.

De 4 kendte stress niveauer.

                                   Fysisk / æterisk plan – det fysisk og æteriske legeme i auraen.

                                   Psykisk/ emotionelle plan – det astrale legeme i auraen.

                                   Tanker – det mentale legeme i auraen.

                                   Eksistentielt – det kausale (årsag – virkning) legeme i auraen.

Fysisk/æterisk stress giver en række kendetegn: Koncentrationssvigt, hurtigere puls og hjerteslag frekvens, søvnproblemer, seksuelle problemer, mangel på appetit, overspisning, svært ved at lade andre komme tæt, synsproblemer, forskellige livsstilsygdomme, tabe og tage på i vægt, blodpropper, slagtilfælde, for stort brug af euforiserende stoffer, alkohol og medicin m.m.

Psykisk / emotionelle stress giver en række kendetegn: Svingende humør, manisk, lavt selvværd, stort urealistisk ego, mangel på empati, urealistisk i sine egne handler mønstre, selvmordtruet, mangel på selvtillid, min mening gælder ikke, svært ved at udtrykke følelser, tør ikke vedgå sine følelser, sover meget, misbrug af alkohol, stoffer og medicin m.m.

Tanker. Stress giver her en række kendetegn: Svært ved at holde fokus, koncentrations problemer, tanke mylder, paranoid, ind og ud ad psykotiske niveauer, selvdestruktiv, selvmordtruet, lavt eller manglende selvværd/ selvtillid, isolering, sover ikke eller sover hele tiden, hukommelses problemer, depression, misbrug af alkohol, stoffer og medicin, flygter fra sig selv m.m.

Eksistentielt stress giver en række kendetegn. Sorg, at have mistet en, sortseer, dødsfald, ulykker, det giver ikke menig, alt er ligegyldigt, handlingslammet, apati, misbrug, lav selvværd /selvtillid, tab af arbejde, partner, familie, omgangskreds, misbrug, økonomisk nedtur, selvdestruktiv, hvor hører jeg til, søger tilhørsforhold religiøst, politisk, kult/sekt, socialt m.m.

____________

På din tidslinje (fra det tidspunkt, du bliver til /født til det tidspunkt, du forlader det jordiske plan) lagres alle oplevelser i dit bevidste jeg og ubevidste jeg. Du erindrer kun en langt mindre del af dine oplevelser på det mentale plan. Naturligvis kan tidligere reinkarnationer / liv spiller ind. Her er det ofte fobierne, der er spiller ind.