Erlinng Chriistensen - snubbi i haven

Selvhypnose anvendt i din hverdag

Igennem 10 års arbejde og erfaring med hypnose og selvhypnose har det givet utrolige resultater. I princippet handler det om at lave om på de mønstre vi har tillagt os – dette være såvel mentale og emotionelle. 

Af Erlinng Christensen

På vores tidslinje, fra det tidspunkt vi fødes (undfanges), erindrer vores underbevidst alt til vores dødstidspunkt. Erindringerne er bundet op i emotionelle ‘bevidstheder’. Din underbevidsthed har en evne til at fortrænge ting, vi ikke bryder os om i form er afsavn, sorg, svigt, manglende selvtillid, angst, isolation, forskellige former for overgreb m.v. 

Et gammelt ordsprog lyder: ”Tiden læger alle sår.” Desværre er det ikke korrekt. Du kan vælge at lægge låg på og ikke beskæftige dig yderligere med problemstillingen. Men i langt de fleste situationer flytter mønstret med (‘aben følger med’-princippet), såfremt du ikke på en aktiv måde løser problemet. Her er tid en ukendt faktor.

I dagens Danmark anvendes hypnose hyppigt i forbindelse med rygestop og vægttab. Her kræves det dog, at mennesket er topmotiveret for at ændre mønstret. Dette kræver bla. et mentalt overskud, omlægning af livsstil, motion, kostvaner m.m. for at kunne ændre sig til de ønskede målsætninger. 

Hypnose er meget anvendt i forbindelse med de mange fobier, vi kender til. Men igen er det gældende, at ønsket og motivationen til en positiv og givende ændring nødvendig hos det enkelte menneske. 

Den spirituelle vinkel

Set fra en mere spirituel vinkel har tidligere liv en stor indflydelse på vores handlemåder – dette både mentalt og emotionelt, hvilket i praksis vil sige vores mønstre fra tidligere liv overføres til nuværende og kommende liv. Dette sker i form af karmabuer. Dette betyder, at vores erfaringsgrundlag mentalt og emotionelt erindres og ændres først i det øjeblik, vi ønsker en bevidst ændring til en bedre tilstand i form af mental og emotionelle tilstande. Det betyder ikke at alle svar findes i tidligere liv, da dette kræver at vi er bevidste om de uønskede mønstre. Disse uønskede mønstre er bundet i tidligere oplevede stadier i form af emotioner. Disse emotioner reaktiveres først i det øjeblik, vi oplever en ‘genkendelig’ emotion. Her kan vi ofte genkalde disse mønstre fra tidligere stadier, i indeværende liv eller tidligere liv. 

Hypnose / regression betyder i princippet blot en tilbageføring til tidligere livs stadier eller tidligere liv. 

Selvhypnose

Jeg har igennem de sidste 5 år haft stor succes og erfaring med udvikling af selvhypnose meditationer til klienter. Disse selvhypnose meditationer er ofte anvendt af mennesker, der har svært ved at slippe den mentale kontrol. Det vil sige, at den enkelte selv tager styring i fremgangsmåden, men at det går stille og roligt. 

I praksis anvendes den enkelte selvhypnose meditation 1 til 2 gange dagligt, evt. i kombination med andre grounding-øvelser, og ofte med en varighed af 5 – 7 min. således, at selvhypnose meditationen passer ind i en for mange travl hverdag. 

Jeg har anvendt dette på mine healer- og clairvoyance & medie-hold med god effekt og succes. 

Selvhypnose er ofte anvendt på præstationsangst, stress, manglende selvtillid, evnen til at sige til og fra, forventninger, seksuelle blokeringer, jalousi, fobier, at turde slippe kontrollen, kunne stå på egne ben, panikangst, eksistentielle livs temaer, fertilest problemer, svære sygdomme (fx. cancer i kombination med andre behandlingsformer) m.m. 

Fremgangsmåde ved selvhypnose: 

  • Bedst er at mødes face to face. Kan gøres via mail/skype. Dog afhængigt af problemstilling. 
  • DU fremlægger de ting, der går dig på. 
  • Alt skrives på et whiteboard eller email for at have et overblik. Det er dine ord, oplevelser, følelser, måder at se tingene på, der gælder. Min opgave er at tydeliggøre ord og sætninger sammen med dig og for dig. 
  • Dernæst udarbejdes 4 – 8 udsagn. Igen er det afhængigt af temaet/problemstillingen. Disse udsagn sættes på tryk sammen med nogle simple åndedrætssætninger. 
  • Disse ting tilsammen afleder dit bevidste sind fra Beta-niveauet (den rationelle tankegang er herskende, dine hjernebølger kører meget hurtigt) til Thetha-niveauet, hvor dine hjernebølger kører relativt langsomt. Her er den rationelle hjernehalvdel næsten koblet fra. En dyb tilstand, hvor vi slapper af, og ofte sammenlignet med den tilstand, lige før vi falder i søvn eller er fraværende i en situation. 
  • Sætningerne med udsagn til forandring godtager du – det er meget vigtigt det er dine ord og sætninger, der anvendes. Er der ord eller sætninger, der ikke er i orden, skal disse ændres indtil du er tilfreds med udsagnene / sætningerne. 
  • Når udsagnene / sætningerne er på plads, indtaler jeg selvhypnose meditationen på en lydfil og mailer denne til dig således, at du kan lægge meditationen på din mobiltelefon og have den lige ved hånden. 
  • Men husk ting tager tid! Læs: tålmodighed med meditationen. Her er din motivation afgørende ? 

Seneste tilbagemelding

For 14 dage siden beretter er et par (midt i 40`erne) til mig, at de er blevet gravide efter 8 måneders anvendelse af selvhypnose meditationerne for dem begge. Tidligere har de forsøgt på forskellige måder igennem knap 10 år. 

Selvhypnose meditation – et fantastisk værktøj!