Medie og publikum i samarbejde

Igennem de sidste år har klarsynsdemonstrationer vundet større og større indpas hos den danske befolkning. Mediet viderebringer her informationer fra den åndelige verden. Typisk fra afdøde slægtninge, venner eller bekendte. Muligheden for at åndelige hjælpere, i form af guider, kan træde igennem er ligeledes tilstede.

Af Erlinng Chriistensen

Igennem årene har jeg lavet en del klarsynsdemonstrationer. Her er samarbejdet mellem publikum og mediet af afgørende betydning for om en ”kontakt” vil lykkes. Det er ikke mediets opgave at bevise, men at vise!

Dette kan falde de fleste svært, da vi jo er i en del af verdenen, hvor den rationelle tankegang er udpræget. At måle og veje har et stærkt tag i tankegangen hos de fleste. En del mennesker forventer beviser, første gang de deltager i en klarsynsdemonstration, som kan være mange ting f.eks. arvede ting, særlige mærkedage, fødselsdage, hændelsesforløb, navne, årstal, citater m.v., hvilket oftest er urealistisk.

Derimod er det budskabet, fra de afdøde, til den enkelte der er afgørende. Dette er meget ofte humoristisk. De øvrige i forsamlingen forstår ordene, der bliver sagt, men kan meget sjældent relatere til de følelsesmæssige stemninger og erindrer, der ligger i budskabet. I praksis betyder det, at den enkelte ofte får en stærk emotionel oplevelse ved en kontakt. De fleste kender ikke deres stamtræ, og kan ofte ikke huske hvornår og hvordan deres kære døde.

I samarbejdet er det vigtigt, at den enkelte i salen er opmærksom på følgende: En beskrivelse af afdøde, relationen, bevisførelsen (hvis der er en sådan), samt budskabet. Beskrivelsen kan være mange ting. Mand, kvinde eller barn, hvordan vedkommende så ud, måske erhverv, indadvendt eller udadvendt personlighed. Men det kan også være bolig, særlige interesser, særlige kendetegn, sygdomme, dødsårsag o.a. Det er vigtigt at kunne genkende store dele af beskrivelsen, da placeringen af den afdøde blandt publikum er den vigtigste del for det videre forløb.

Hvis en afdød var tavs som graven på den jordiske plan, vil pågældende fremstå på denne måde. Var den afdøde et snakkehoved, vil vedkommende fremstå på den måde. Tænk på de mennesker, du selv kender. I specielt nogle relationer kan det være svært. Familiemedlemmer der er ‘langt ude på stamtavlen’, bekendte, kammerater eller kollegaer.

Jeg har flere gange oplevet afdøde kvinder, der har bortadopteret deres børn. Men de tilkendegiver sig som værende moderen. Samtidig besidder adoptivmoren jo den samme moderenergi. I denne sammenhæng kender kun deltageren hos publikum til dette. I samarbejdet er det vigtigt, at publikum siger ja eller nej til de udsagn mediet viderebringer. Naturligvis ikke kategorisk ‘ja’ eller ‘nej’, for ofte kan dele af det sagtens genkendes.

Det kan kræve en del træning fra publikums side. Her er det afgørende at publikum svarer oprigtigt og reelt i deres besvarelse til mediet ellers spildes tiden, hvor andre blandt publikum kunne få glæde af denne tid. Mediet anvender ofte publikums æteriske energi for at kunne bygge linket op til afdøde.

Vel mødt til de mange spændende klarsynsdemonstrationer, der finder sted rundt om i landet. Vælg med omhu, hvilke demonstrationer du måtte ønske at deltage i.