Kærlighed…

Igennem de år jeg har arbejdet med clairvoyance og afdødekontakt er jeg ofte blevet spurgt, hvad årsagerne er til at jeg laver clairvoyance og afdødekontakter? Dette spørgsmål har gentagne gange givet anledning til en dybere refleksion hos mig… hvilket jeg netop har haft en periode af her for ganske nylig. Derfor denne lille artikel.

Af Erlinng Chriistensen

Mine motiver er at hjælper mennesket til at forstå, hvilke muligheder netop det enkelte menneske er i besiddelse af, i forskellige givne situationer. Disse situationer er vidt forskellige fra menneske til menneske. Hyppigst er det eksakte problemstillinger, der ønskes tunet ind på: kærlighedsmæssige relationer, erhvervsmæssige ting, spiritualitet, fysiske ting, kontakt til det enkelte menneskes ‘hjælpere fra den anden side’ m.m.

Selve udgangspunktet i enhver form for kontakt til ‘den anden side’ sker ud fra et kærlighedsmotiv i min situation. Dette i en clairvoyance, afdødekontakt, healing eller uddannelsesmæssig sammenhæng. Her er det netop temaet kærlighed indtager sin plads i bevidstheden! Kærlighed er jo et vidt begreb… kærlighed mellem forældre og barn/børn, mellem mand/kvinde, kvinde/kvinde, mand/mand, mellem familiemedlemmer i en større familie, det religiøse aspekt – hvilken religion, fædrelandskærlighed, kærlighed til universet og jeg kunne forsætte med at nævne disse mange former for kærlighed.

Vi oplever kærligheden på vidt forskellige måder og efterlever kærligheden på mange forskellige måder. Dette ses i mange af de konflikter vi læser og høre om dagligt i medierne. Mine oplevelser er, at mange mennesker ved at blive mere bevidste om deres identitet, rødder, værdier, holdninger, mønstre, relationer m.v. bliver i bedre stand til at kunne ændre deres liv.

Det jeg taler om her er kærligheden til sig selv. Det enkelte menneske bør vise respekt/kærlighed til sig selv på en realistisk måde (læs: have jordforbindelsen!) Sætte sig realistiske mål i sin hverdag. Her må erindres, at tålmodighed er ikke det vi er bedst til. I denne sammenhæng har vi 2 meget stærke energier:

  • Hara-enegien, hvor selve lysten til livet ligger – integrationen af maskulin og feminin energi. Dette både på et indre og ydre plan. Et gammelt ordsprog lyder: ”Det er lysten, der driver værket!”
  • Tankens kraft – evnen til at kunne visualisere (forstille sig ting – naturligvis på en realistiske facon!). I vores hverdag forstiller vi os mange ting f.eks. glæden ved at have en dejlig partner eller det stik modsatte, at ønsker sig væk fra den smerte, det enkelte menneske måtte have i hverdagen!

Disse to stærke energier er grundlæggende for, at vi kan ændre ting radikalt i livet. Troen på forandringen. Stædigheden, der gøres målrettet således, at netop fokus kan fastholdes, hvor der er plads til bearbejde spændinger, der altid vil opstå i relation til sine omgivelser. Omgivelserne reagere ofte med en form for skepsis, når det enkelte menneske vælger at ‘rykke sig’.

Samtidigt må vi huske, at det tager tid før forandringer af dybere karakter finder sted. Da det enkelte menneskes bevidsthed langsomt må ændres og derved foretager justeringer i holdninger, etik, flytte fokus til en ikke egoistisk holdning, men samtidigt bevare en ændring i balancen og energiflowet.

Selve kærligheden er en handlen ud fra et ikke egoistisk motiv. Den gængse opfattelse hos det enkelte menneske og menneskeheden er at opnå fred, ro og harmoni, hvor menneskeheden er i stand til at kommunikere uden at slå ihjel! Dette er det ultimative mål.

Samtidigt har det enkelte menneske ansvaret for sit eget liv – leve sit liv i overensstemmelse med netop den opfattelse! Spørgsmålet er jo blot, hvorledes handler det enkelte menneske så? Svarene er mangfoldige og alligevel ikke. Hvert menneske har sit livsforløb og er på sin måde unikt. Hvert menneske må træffe egne afgørelser for sig selv. På disse felter eksistere der ikke nogen former for facitlister. Det er muligt at søge vejledning således, at det enkelte menneske får ‘retningspile’ eller hvad man nu ønsker at kalde det!?

For at kærlighed kan blomstre må mennesket have balance i kærligheden til sig selv, dernæst til sine medmennesker og universet.