Hvad er et mediumship ?

Hvad er et mediumship?

Begrebet mediumship er et engelsk udtryk for bindeled, kanal, medie til den åndelige verden. Hvert menneske har et mediumship. Den moderne spiritisme tog sin begyndelse med søstrene Fox i USA i 1848, i midt vesten. De hørte bankelyde fra husets kælder, der viste sig at være i morseform. En mand var en del år tidligere var blevet myrdet og begravet i husets kælder. Siden fandt man ud af, hvem manden var og hvem morderen var.

Spiritismen er en tro retning, der bekender sig til den kristne tro ud fra de ”Seven Principles of Brother hood”. Lige som frimenigheds trosretninger varetager spiritisterne selv dåb, gifte mål og begravelse. Vi har i Danmark Spiritismens Trossamfund. Anerkendt af kirkeministeriet.  Spiritismen er den religiøse overbevisning af, at der et afterlife – liv efter døden.

Spiritismen har i England mere end 500 kirker. Spiritismen forefindes alle i Commonwealth landene. Endvidere de lande, der har været under engelsk overherredømme (fra kolonitiden). I dag har spiritismen bevægelser/ menigheder i stort set alle vesteuropæiske lande.

For at kunne anvende dit mediumship må du have et åbent sind. Du må have et menneskesyn der accepterer, at der er mere mellem himmel og jord. Har du princippet at tingene skal kunne måles og vejes vil du kun forstå teorierne, men ikke kontakterne til den åndelige verden.

Langt de flest danskere kender ikke til baggrunden for mediumship, da Spiritismen i Danmark forsat er i sin vorden. Jeg har igennem 3 år været fast tilknyttet, den spiritiske kirke, Daniels kirken i Kbn. Samtidigt med flere års arbejde i England indenfor de spiritiske kredse


Dit mediumship, består af 3 elementer og inddelt i en mental og fysisk mediumship del.

1.Clairvoyance.
2.Kontakt til afdøde
3. Trance.

Til den mentale del hører clairvoyance og kontakt til afdøde. Til den fysiske del hører trancen.

Clairvoyance er at opleve ting klart.

Kontakt til afdøde. Her tager mediet kontakt til de afdøde, der ønsker at komme igennem til en eller flere personer. Dette kan være individuelt, mindre grupper eller ved klarsynsdemonstration. Hverken publikum eller medie bestemmer, hvilke afdøde måtte træde frem. Der arbejdes efter en bestemt fremgangsmåde i disse sammenhænge. Vise – ikke bevise. Oplevelserne er ofte meget følelsesladede. Da de ”afdøde” forsat lever i den åndelige verden.

Trancen. Mediet lade her spirits/ånderne fra den åndelige verden overtage dele eller helt sin fysiske krop. Det sker via den psykisk port. Den sidder ved baghovedet ved halscenteret. Det vil sige at psykiske energier hæver de fysiske energier. I den sammenhæng kan opleves overskygning, trancetale, trancehealing, materialisering, eksperimenterende ting m.m.

Til at træne dit mediumship forefindes, der landet over forskellige cirkler. Der er mentale og de fysiske træningscirkler. Det er ikke legetøj at tage kontakt til den åndelige verden, da der forefindes ikke ønskede energier. Derfor vælg altid en erfaren og dygtig gruppeleder. DU har tillid til. Tænk blot på hvad ånden i glasset har skabt af ballade. Eller ønsker du at udvikle dit potentiale mere målrettet er der flere gode clairvoyance og medieuddannelser.

Jeg kan kun god anbefale, at du stille og roligt på din egen måde og tempo, begynder at udforske dit medium ship?