Hvad er clairvoyance?

Hvad er clairvoyance?

Clairvoyance er fransk og betyder oversat se klart. Siden tidernes morgen har mennesket gjort brug af clairvoyante/medier/shamaner/orakler/ åndemager/kloge koner/hekse m.m. Disse har kunnet se ind fremtiden og de muligheder, der måtte ligge for en person, et folk, område m.m.

Nogen af de meste kendte fra historien er Oraklet (en præstinde) fra Delfin i antikkens Grækenland og Nostradamus. (f. 1503 – 1566 i Frankrig). Begge har haft visioner / syn om, hvad tiden ville bringe for menneskeheden.

Hvert menneske anvender sine clairvoyante/psykiske evner i sin hverdag. Udgangspunktet er hvor bevidst og opmærksom, du er på sine oplevelser.

De clairvoyante sanser vi benytter os mest af i hverdagen.

Klarføling – at kunne føle hvordan andre mennesker og dyr har det.

Klarhøring – mental og fysisk klarhøring. Mentalt. Oplevelsen af der kommer ord og sætning i dine tankerne. Ved fysisk klarhøring at der står en ved siden af dig og taler til dig.

Klarsmag – at kunne smage forskellige ting fysisk i munden.

Klarduft – at kunne dufte fysiske ting, der ikke er fysisk belæg for.

Klarsyn – at se klart. I klassiks forstand at kunne se den ikke fysiske verden. Ofte sekvenser eller billeder der opleves.

Der er andre clairvoyante / psykiske evner, men de nævnte er de mest almindelige i vores hverdag.

Det handler om du får trænet og vedlige holder dine irrationelle evner og stole på dine følelsesmæssige oplevelser i relation til øvrige. At du stole på dit indre sprog, der består primært af følelser (ca. 80 % af vores oplevelser). Følelser er svære at forklarer. Da du intet kan bevises, men du kan vise i forhold andre.

Når du stoler på dine oplevelser af tingene og udtrykker dette verbalt – kommer flowet – og du bliver i stand til at udtrykke og vise dine oplevelser i relation til andre mennesker.

Nogle mennesker har et stærkt potentiale i de clairvoyante evner og kan blive dygtige til at vejlede andre. Andre mennesker er gode i andre område. Heldigvis da?.

EN clairvoyance er en vejledning /muligheder, hvor du beder en clairvoyant om at vise de muligheder, der gælder for dig. Dette lige fra kærlighedsmæssige aspekter, job, mulighed for børn, økonomi, spiritualitet, traumer m.m. Den clairvoyante giver løsningsforslag ikke facits. Den clairvoyante får en del af sine informationer til dig fra dine guider/hjælper/ engle i den åndelige verden.

Den clairvoyante, du ønsker at vælge bør være underlagt et etisk regelsæt. ” Ikke tune ind på død og ulykker. Samt 3 voksen part. ”  Se www.clairvoyantforeningen.dk

Hvor ofte kan clairvoyance anvendes? Det er individuelt. For eksempel, hvis en bil skal til 25.000 service. En bil skal til service efter 6 mdr. en anden bil efter 3 år.

Din intuition forstærkes ligeledes, og du bliver bedre og bedre til at være i nuet.

Ansvaret for dit liv er dit og kun dit. Men ideer og inspirationer får du i samspil med dine omgivelser.

Du udvikler konstant din spirituelle evner og bevidsthed. Men du kan forstærke dit potentiale ved regelmæssige træning. Dit flow bliver da konstant bedre og du nedsætter dine stress meget.