Erlinng Chriistensen - trancehealing

Er der forskel på trance healing og spirit healing?

Der eksisterer en del forskellige healingsformer og kært barn har mange navne. Trancehealingen kendes fra det mediumship, som hvert menneske har ud fra sit eget mediumship. Udgangspunktet er om gaven anvendes eller ej.

Af Erlinng Chriistensen

Et menneskes mediumship består af 3 elementer: Clairvoyance, kontakt til afdøde, samt healing med dit healerteam. Et healerteam ledes af en gate keeper eller door keeper fra den åndelige verden sammen med mediet/healeren. Healerteamet arbejder i de forskellige lag som auraen består af, såsom det fysiske legeme, æteriske legeme, det astrale legeme, det mentale legeme m.v. Udgangspunktet er, at jo længere du kommer fra den fysiske krop des hurtigere svingningsfrekvens har legemet.

De enkelte medlemmer af et healerteam er alle på hver deres måde specialister, der igen svarer til svingningsfrekvensen på legemet. Nogle spirits/hjælpere/guider/engle eller afdøde har været længe i den åndelige verden. Andre knap så længe.

En antagelse

Kan et afdødt familiemedlem deltage i healerteamet? Rent fagligt er det en gang sludder, da der er følelsesbånd, både af bevidst og ubevidst karakter. En anden antagelse er af et afdødt familiemedlem kan være en skytsengel, hvilket ligeledes fagligt set er en gang sludder. Men igen, man kan jo lave alt i sit eget univers. 

Kontakten til spirits styres via vores hjernebølger, enten via dit mentale eller fysiske medieskab:

  • Beta-niveavet med en meget høj svingningsfrekvens i hjernebølger. Her hersker af den rationelle og analyserende del.  
  • Alfa-niveauet er knap så stærkt i svingningsfrekvens og bruges i forbindelse med clairvoyance og kontakt til guider/spirits/hjælpere/engle i bevidstheds niveau. Det vil sige i settings, sessioner, clairvoyance m.v. herunder kontakt til vores egne primære hjælpere/guider/spirits. Vi har en primær på det mentale og en på det emotionelle plan. Der udover har vi mange flere hjælpere i den åndelige verden men igen, de har forskellige funktioner alt efter hvad formålet og hensigten måtte være.
  • Thetha-niveauet med et lavt svingnings niveau er et semitrance niveau. Dette niveau er vi nærværende på, men husker ikke meget. Vi kender niveauet under motorvejs-trance. Du er nærværende, men rutinen og de kendte handlemønstre tager automatisk over i perioder. Healere vil ikke kunne huske meget fra dette niveau.
  • Delta-niveauet er fuld trance, hvor spirit kan overtage healerens/mediet system totalt. Her vil healeren/mediet stort set ingen erindringer have fra de tilstande som healingen blev foretaget i, da healeren/mediet ‘sov’. Det kaldes et trancemedie. Reelle trancemedier er der meget få af, da de skal være på dybe niveauer med høj svingningsfrekvens i hjernebølgerne.  

En del healere/medier udgiver sig fejlagtigt for at være trancemedier. Udgangspunktet er, at langt de fleste befinder sig på theta-niveauet.

VI kender ligeledes til kontakt til åndeverden i shamanismen eller primitive religioner, hvor forfædrene har en stor betydning. Både i kontakten til spirits og ved helbredelse af sygdom igennem spirits. Her taler vi om de sammen tilstande i hjernebølger, men metoderne til at komme på de forskellige niveauer er vidt forskellige. 

Endelig kan du selv være ‘in the spirit’ (i dig selv). At være i ånden til bestemte ting, tilstande, menneskesyn, synspunkter, holdninger m.v.

I en spirituel søgning kommer intuitionen på banen, da det enkelte mennesker skal være i stand til at handle ud fra et splitsekund. Intuitionen består primært af emotioner og i en mindre del tanker. Når mennesket er ‘her og nu’ slippes mange bekymringer og spildte tanker. Og mennesket bliver intuitivt, spontant og impulsivt. Dog skal mennesket have evnen til orientere sig i tid, rum og sted samtidigt. Værktøjerne til at opnå de forskellige stadier er mangeartet. Dette afhænger af det enkelte menneskes syn på tilværelsen – menneskesynet.