Anvendelse af komplementær behandling

Igennem de senere år har begrebet selvudvikling eller personlig udvikling vundet mere indpas hos danskerne. Vi har set antallet af uddannelser og kurser vokse kraftigt inden for det, vi i dag kalder alternativ behandling. Egentligt burde vi kalde det den komplimentere del til den videnskabelige opfattelse af et helhedsbillede.

Af Erlinng Chriistensen – Bragt i SAB nyt, efteråret 2009
(SAB har skiftet navn til DAKOBE) 

Bag clairvoyance ligger, for en del mennesker, et menneskesyn om reinkarnation (tilbage til kødet) – at vi lever igen. At der er mere mellem himmel og jord. Vi er nu i Vandbærerens tidsalderen, der startede ved Millenium år 2000, hvilket betyder at individet sættes i centrum.

Gennem de seneste 10-15 år har mere end halvdelen af den danske befolkning anvendt komplementær behandling. Det er ganske tankevækkende da det peger i retning af, at befolkningen er mere søgende efter et mere helhedsorienteret billede. Nogle kalder det et holistisk billede. Mange søger svar og værktøjer for at kunne komme videre med deres egen personlige udvikling. Ofte er dette en søgning i de eksistentielle temaer i mennesket liv. Her oplever vi, at flere danskere begynder at arbejde med deres mediumship, hvor menneskesynet er det grundlæggende – et liv efter døden, hvor værktøjer som clairvoyance, healing, afdødekontakt m.v. indgår, og en generel stor interesse for det ikke metafysiske.

Clairvoyance (at se, høre og føle klart) er egentlig en række værktøjer, det enkelte menneske eller grupper af mennesker kan vælge at tage i anvendelse. Dette til en større bevidsthed og indsigt i sin egen eller deres situation. Her er udgangspunktet, at clairvoyante og medier kan vise – ikke bevise.

Når clairvoyance vælges må man være opmærksom på den etik, de clairvoyante og medierne er underlagt. Død og ulykke, samt 3. voksen part må der ikke tunes ind på. Hvert menneske træffer selv sine beslutninger i livet, da vi har en betinget fri vilje til at træffe de beslutninger, der er nødvendige for at kunne leve vores liv i overensstemmelse med vores ønsker. Derfor kaldes det en session/clairvoyance – en clairvoyant vejledning. De clairvoyante/medierne er derfor på ingen måder ‘facitlister’.

Når clairvoyance kan anvendes

I princippet kan der spørges til alt, men det fungere hovedsageligt på den måde, at den enkelte får de svar som er aktuelle. Vi taler her om en åben dagsorden, ved at klienten er oprigtig i sine spørgsmål og i samarbejdet med den clairvoyante/mediet.

Spiritismen er en statsanerkendt religion i England med mere end 5 millioner medlemmer og over 500 registrerede kirker. Spiritismen er en religion, hvor kontakten til de afdøde er en del af hverdagen. De går til service som andre går til deres form for gudstjenester.

Igen ser vi en større interesse for klarsyn i dagens Danmark. Generelt er der en søgning hos dele af menneskeheden om en større forståelse og bevidsthed om eksistentielle spørgsmål. Vi har registrerede behandlere inden for en lang række felter, hvor det kunne være interessant at se på, hvad der skal, til for at gøre clairvoyance og medialiten mere optimal. Det kunne være spændende med en arbejdsgruppe, der så på hvilke kriterier, som kunne være gældende for en egentlig uddannelse indenfor feltet.

I de 2 engelske spiritistiske hovedorganisationer har de forskellige kriterier, der skal være opfyldt, førend medier får lov til at udfører deres hverv i de spiritistiske kirker. I Danmark har vi Clairvoyantforeningen.

Grundlæggende kan det siges, at mennesker har en frygt og angst for det ukendte – det ikke metafysiske. Angsten kan muligvis bunde i, ikke at turde konfrontere sig selv og dermed de muligheder, der egentligt er til stede for at kunne ændre sit eget liv!

I dag dannes flere foreninger, der ønsker at sætte individet i centrum ud fra et holistisk synspunkt – dog ud fra en kollektiv opbygning, hvilket vil sige, at mennesket i dets søgen finder venner i åndsvidenskaben.

Hvis du gerne vil vide mere, så lyt til denne podcast. Et interview med de hyppigst stillede spørgsmål samt bud på svar indenfor clairvoyance.