Alle har clairvoyante evner

Igennem mine mange år som aktiv clairvoyant og medie er jeg ofte stødt på udsagn, som jeg tit har undret mig over. Et udsagn jeg har undret mig særligt meget over er: ”Jeg er født med mine clairvoyante evner”. Dette udsagn møder jeg ofte på hjemmesider og sociale medieplatforme.

Af Erlinng Chriistensen

Selvfølgelig er vi alle født med vores clairvoyante evner! Alt andet et en gang sludder… Vi fødes alle med en række talentkerner. Det vil sige talenter indenfor forskellige områder. Det kan være kunstnerisk, musikalsk, pædagogisk, psykologisk, være praktisk anlagt, fysisk udholdende m.m. Alt er blot områder vi hver især kan være særligt gode til – og naturligvis er der områder, hvor vi ikke er så gode. 

Dog skal der være en motivation og målrettethed hos det enkelte menneske, der ligeledes skal være tilstede for at forædle en bestemt talentkerne i livet. 

Siden år 2000 millennium, hvor vi gik ind i Vandbæreren tidsalder (individualismens periode) har vi oplevet og set et stærkt ønske hos mennesker om personlig dygtiggørelse og personlig udvikling. Personlig udvikling må ikke forveksles med åndelig udvikling. Ved personlig udvikling forstås i denne sammenhæng, at mennesket udvikler sine evner (talentkerner) til at opleve, mærke, udtrykke, vise, gengive, kommunikere m.m. 

Igennem de seneste knap 20 år er der kommet nye udtryk og udsagn til sensitive, særlig sensitive, ekstrem sensitive, stjerne børn, indigo børn blot for at nævne enkelte af disse. 

Clairvoyante eller psykiske evner kan defineres som en særlig evne til at kunne opfatte ikke målbare ting. Altså ting, der ikke eksisterer i de 5 jordiske instinkter, som er: se, dufte, smage, føle og høre. 

Stress

Mange gange, når mennesket oplever stress (overbelastning) er det ofte et udtryk for, at mennesket ikke forstår, hvad der sker, ikke er bevidst om hvad der sker, nægter eller ikke kan forholde sig til situationer. 

Stress har mange afskygninger: fysisk stress, emotionel stress, mental stress og eksistentiel stress. Fælles for stress er, at det giver en oplevelse af overlast, ofte som en afmagtsfølelse, mindreværdsfølelse, ligegyldighedsfølelse, depressionstilstande, søvnproblemer, isolationstræk, flygte fra sig selv, træthed, koncentrationsproblemer, hukommelsesproblemer samt en lang række andre kendetegn. Fælles er dog, at stress hyppigst er forbundet med hinanden. 

Udvikling af clairvoyante sider

I dagens Danmark er det vigtigt, at det enkelte menneske forstår værdien og bevidstheden af at udvikle sine clairvoyante / sensitive sider, for at opnå en balance i livet. Dette sker ikke ved at læse bøger alene. Bøgerne kan give enkelte retningspile om hvad man bør være opmærksom på i sit liv, hos børn eller øvrige medmennesker. Den bedste måde er at begynde at arbejde på en bevidst, målrettet og praktiks måde herpå. 

Jeg ser mange steder, hvor dette heldigvis er i højsædet. Desværre er der lang vej endnu, indtil mennesket helt forstår værdien. Når du arbejder bevidst og målrettet med dine clairvoyante / sensitive evner går du dybere ind i dine ubevidste lag. Dermed også ting, du ikke nødvendigvis var klar over at du indeholdt – såvel positivt, som knap så positivt. Dette kan være karmabuer (mønstre) fra tidligere liv, der kan dukke op. 

På langsigt vil du ligeledes opleve, at din evne til at forholde dig til svære ting, vil blive nemmere for dig. Dette i kraft af at kunne udtrykke sig mere varieret og nuanceret, uden nødvendigvis at have færdigsyede læsninger eller betragtninger. Du vil også få det lettere ved at forholde dig til emnet ‘døden’, hvilket for mange er tabu – ofte grundet svære følelsesmæssige komplikationer. 

I kraft af, at du forstærker disse clairvoyante / sensitive egenskaber hos dig selv, vil du ligeledes opnå en langt bedre intuition, som frit oversat består af 20% tanker (mentale aspekt) og 80% følelser (emotionelle aspekt). Nøglen hertil er anvendelsen af dit åndedræt på en meget bevidst måde. 

Du er i livets skole

Ansvaret for dit liv og udvikling er din. Den åndelige verden kan vejlede, men ikke blande sig i dine beslutninger. Konsekvenserne på alle planer må du selv tage. Dog kan du hjælpe dig selv og menneskeheden med at udvikle dine ubevidste alias clairvoyante evner / sensitive sider. 

Livets omdrejningspunkt er kærlighed. Om det er til dig selv, kæreste, forældre, børn, venner, dyr, jorden, universet eller de handlinger du måtte foretage. Den bedste måde at komme videre på er, at du forstærker dine clairvoyante / sensitive sider.

God fornøjelse ?