Af etiske årsager

Når man slår op i fremmedordbogen under ordet ‘etik’ ses følgende definitionen: [lat`ethica, gr. e`thi´kos sædelig, afl. af èthos sædvane; den teoretiske begrundelse for moralen; læren om den rette handlemåde; lærebog i morallære; etiker, person der beskæftiger sig med etik]

Af Erlinng Chriistensen

I mit daglige virke, både i arbejdet med klienter som clairvoyant/medie/healer og ikke mindst i mit arbejde som leder og underviser af kommende clairvoyanter og reikihealere, er etik helt centralt og står meget højt i curriculum. Etik skal ikke her blot forståes som et luftigt begreb, men derimod helt konkret, iflg. ordbogen, som ‘den rette handlemåde’.

Klienter ønsker ofte i en clairvoyance at spørge til andre personer end dem selv. Det kunne eks. være en kvinde, der ønsker at vide om hendes mand har en elskerinde? Eller, ”…hvor meget vil jeg arve efter min far i danske kroner?” Eller, en ung etnisk kvinde spøger: “…hvordan med min svigerfamilie?”

Ved at kigge lidt nærmere på disse givne eks. kan der trækkes nogle gennemgående træk. Personerne forsøgte at anvende undertegnede som facitliste, hvilket vil sige, at de ikke selv vil tage ansvar for deres egne handlinger. Og vigtigst af alt, de ikke selv ville gøre et reelt stykke arbejde for at få afklaret deres egne problemstillinger. Den clairvoyante eller mediet kan ‘kigge over skuldrene’. Men må ikke af etiske årsager. De færreste mennesker ville bryde sig om, at fremmede får informationer om dem – uden de selv har givet tilladelse!

Et andet aspekt er valget af clairvoyant eller medie. Jeg har oplevet nogle enkelte gange, at måtte afvise personer, der har ønsket en clairvoyance eller en afdødekontakt. Mine begrundelser har været, at jeg ikke har været den rette for netop denne person. Idet min facon er direkte på en omsorgsfuld måde. Hvilket betyder, det enkelte menneske skal være parat til at ‘rydde op i sit liv!’ Dette betyder, at turde tage de udfordringer livet nu engang giver det enkelte individ.

Et tredje aspekt er desværre, at flere af mine ”kollegaer” bryder disse etiske grænser, hvilket jeg har svært ved at forstå! “Kollegaer”, der foregiver at kunne fagligt mere end de reelt kan… Vær i denne sammenhæng opmærksom på, om deres CV er i orden. Har den enkelte clairvoyant eller medie reelt arbejdet og gennemgået den træning, der beskrives i deres CV? Er de medlem af de organisationer, der beskrives i deres CV?

Et fjerde aspekt er mennesker, der kommenterer artikler eller oplevelser de måtte have haft af den ene eller anden slags. Dette på nettet, i forskellige fora m.v. ved, at de undlader at stå ved deres udtalelser, kommentarer, synspunkter. Forstået på den måde, at de undlader at tilkendegive hvem de er, eller ikke har foretaget deres research ordenligt før de tilkendegav deres holdninger/synspunkter. Forundringen kan være stor over at folk ønsker at skjule deres identitet eller opgiver en anden identitet? Hvad de så end måtte have at skjule…?