Clairvoyance og medieuddannelsen

Har du lyst til at styrke og udforske din spiritualitet og intuition? Vil du gerne have oplevelsen af, hvordan det er at arbejde som clairvoyant? Har du spørgsmål, du søger svar på? Overvejer du at arbejde som clairvoyant, terapeut eller med mennesker? Så er clairvoyance og medieuddannelsen noget for dig.

Bliv certificeret clairvoyant
– en uddannelse der sikrer dig høj faglighed og dybdegående personlig udvikling.

Alle mennesker er født med clairvoyante evner – men det er ikke alle mennesker der udvikler og integrerer deres evner. CL uddannelsen lære dig hvordan du bruger din evner til at guide, formidle og vejlede mennesker på den mest effektive, empatiske og optimale måde.

På uddannelsen lære du også at:
Udvikle dine clairvoyante evner til et højt fagligt niveau.
Forstå og navigere i de etiske og moralske retningslinjer.
Formidle kontakt til afdøde.
Clairvoyance uden hjælpemidler.
Online clairvoyance. (Zoom, Skype, telefon)
Fotometri.
Psykometri.
Guidekontakt.
Kontakt med afdøde.
Clairvoyance foran et publikum etc.

Derudover bliver du undervist i:
Den åndelige verdens opbygning, psykisk / åndelig udvikling, auraens opbygning, chakrasystemet, reinkarnation og karma, tankens kraft, skelneevne, beskyttelse, forskellige former for psykiske evner, guider og skytsånder, etik/moral, retningslinjer for udøvelse af clairvoyance, underbevidstheden, kontaktform etc.

På CL-uddannelsen får du et teoretisk og praktisk gedigent fundament, som gør dig fortrolig med dine evner og som sætter dig i stand til at formidle klare beskeder til dine kommende klienter/kunder.

Uddannelsen er for dig der enten drømmer om at arbejde som clairvoyant eller som ønsker at integrere dine spirituelle evner i din nuværende profession. Uddannelsen henvender sig ligeledes til dig som er klar til at være ambitiøs omkring din personlige udvikling og som kan se gaven i at kende dig selv indefra og ud.

CL Uddannelsens opbygning:
CL uddannelsen er bygget op omkring 3 solide moduler og hvert modul sikre dig en grundig forståelsesramme og en sublim praktisk udførelse. Undervisningen vil veksle mellem regulær tavleundervisning, online undervisning, praktiske øvelser, plenum øvelser, meditationer mm.

Modul 1 – Clairvoyance grunduddannelse:     I alt: 90 timer (5 måneder)
i de 90 timers undervisning indgår:
15 forsøgsklienter.
5 timers individuel supervision.
Modulet vil veksle mellem tavleundervisning,
supervisionstimer og online undervisning via Zoom.

Modul 2 – CL uddannelse overbygning:       I alt: 110 timer (7 måneder)
I de 110 timers undervisning indgår:

35 forsøgsklienter.
Der er afsat 40 timer til dit valgte speciale.
Der er indlagt 15 timers individuel supervision.
Online undervisning via Zoom.
Foredrag med underviser og gæsteundervisere.
Afsluttende eksamen for Cl uddannelse  og certificering til CL clairvoyant
(6 timer)

Modul 3 – Mediumship Masteroverbygning   I alt: 100 timer  (6-8 måneder)
I de 100 timers undervisning indgår:
30 forsøgsklienter.
På mediumship modulet lærer du at skabe kontakt til afdøde og kunne formidle beskeder fra den åndelige verden.
Modulet vil veksle mellem tavleundervisning, supervisionstimer og online undervisning via Zoom.
Der indgår ligeledes 12 timers individuel supervision.
Afsluttende Eksamen (5 timer)

Den samlede CL uddannelse, inklusiv Mediumship overbygningen, forløber sig således til 300 undervisningstimer

Forudsætninger for deltagelse
Er afklaret i relation til dit arbejde, familie og omgangskreds
Er fyldt 18 år, har en personlig modenhed og er i psykisk balance med dig selv.
Er indstillet på at bidrage til en dynamisk gruppeproces, hvor et tæt samarbejde forventes med feedback og konstruktiv kritik
Påregner tid til praktisk træning med forsøgspersoner og litteraturlæsning.
Har indbetalt aftalt depositum.
Har en stabilt internetforbindelse og en aktiv Facebook profil.
Hvis du i forvejen har en anden type clairvoyance uddannelse og ønsker en opgradering af dine faglige færdigheder, er dette muligt efter aftale.

Det tilrådes at deltage på Reiki 1 & 2, men det er ikke et krav.

Discipliner du bliver trænet i på uddannelsen

 • Åndelig kontakt. Guider, engle (hjælpere) og afdøde
 • Psykometri, fotometri, kanalisering, psykisk læsning, håndlæsning, Tarot, englekort, auralæsning, aurategning, trance, precognition, remote viewing, røntgensyn m.m.
 • Auraen – opbygning, funktion og betydning
 • Chakraernes funktion og betydning.
 • Fortolkning, vejledning, cold reading og bøn

Du bliver ligeledes trænet i

 • Platform og klarsynsdemonstration
 • Fjernformidling via telefon, skype, brev, email, sociale medier etc.
 • Gruppe formidling og personlig (sidder for klient).

Grupper indenfor spirituelle talentkerner
Gruppe 1: Psykisk intuition – klarviden, klarsyn, klarhørelse, klarfølelse
Gruppe 2: Telepati, klardrømme, astralrejser, overskygning
Gruppe 3: Biolokation, levitation, materialisation, dematerialisation, psykokinese – telekinese og teleportering
Gruppe 4: Formidle energi – healing
Gruppe 5: Psykologisk forståelse, aflæsning (cold reading), sund fornuft, åndsvidenskabelig indsigt, skelneevne og myter, formidling af budskab og etisk forståelse.

Din Klinik

 • Regnskab, jura og forsikring og markedsføring
 • Klienthåndtering,
 • Afvikling af en settings og clairvoyance
 • Konflikthåndtering.

Alment

 • Historie og samfund, etik, moral, personlig udvikling, psykologi, psykiatri, klinisk diagnose, åndvidenskab og åndelig undervisning (herunder den åndelige verdens opbygning).

Praksis

 • Træning sittings/clairvoyancer/sessioner:
  • Modul 1 – 15 trænings clairvoyance/sessioner
  • Modul 2  – 45 trænings clairvoyance/sessioner. ( de sidste 20 sessioner vil du tage betaling).
  • Modul 3 –  35 trænings sessioner med kontakt til afdøde ( de sidste 10 med betaling).
 • Træningscirkler/øvegrupper:
  • Grundforløbet – Deltagelse i træningscirkel
  • Hovedforløbet – Deltagelse og opbygning af træningscirkler
 • Debat:
  • Etik, åndsvidenskab, anvendelse af links, kendskab til relevante samarbejdspartnere/foreninger/organisationer m.v.
 • Individuel coaching/supervision
 • Meditation:
  • Den studerende vil få udleveret personligt indtalte meditationer
  • Gruppemeditation
  • Hovedforløbet – Anvendelse af kabinet

Eksamen
Modul 1 – grunduddannelse eksamen er en skriftlig prøve og en praktisk klientsession.

Modul 2 – CL uddannelse overbygning eksamen er en skriftlig prøve og en praktisk klientsession.

Modul 3 – Mediumship eksamen er en praktisk klientsession.

Semesterplan for København – hent den her

Semesterplan for Jylland – hent den her

Opstart af nyt hold 2023.

Praktiske oplysninger

Uddannelsen er godkendt af Clairvoyantforeningen og du kan blive optaget i foreningen efter  grundforløb modul 1 er bestået. For optagelse på hovedforløbet modul 2 skal du have en godkendt og anerkendt clairvoyanceuddannelse af Clairvoyantforeningen.

Holdstørrelse: 6 – 14 studerende

Undervisningssted: 9575 Terndrup og St. Kirkestræde 2 3 th. Kbn.

Undervisere: Skoleleder og underviser Erlinng Chriistensen. Der kan også være tilknyttet gæstelærere på forløbet.

Online undervisning:
Der vil være undervisning via Zoom hver 14 dag ca. 2 timer

 Pris og betalingsmuligheder for modul 1 & 2:
Pris: kr: 34.000,-
Depositum: Kr. 5.000,-
Afdragsordning: 11 rater a kr. 2.636,-     eller efter aftale.

Pris og betalingsmuligheder for Mediumship master overbygningen
Pris ved afdragsordning kr. 19.995,-
Depositum kr. 3.500,- (betales ved optagelse)
6 x afdrag a kr. 2.749,-    eller efter aftale.

Startdato: Marts 2023.

Info og tilmelding: Erlinng Chriistensen på tlf.: 23307893 eller email: erlinng@erlinngchriistensen.dk. Her kan du rekvirere et ansøgningsskema til uddannelsen. Du vil herefter blive indkaldt til et interview med personligt fremmøde

© Copyright - Erlinng Chriistensen 2018-2023