Clairvoyance og medieuddannelsen

Har du lyst til at styrke og udforske din spiritualitet og intuition? Vil du gerne have oplevelsen af, hvordan det er at arbejde som clairvoyant? Har du spørgsmål, du søger svar på? Overvejer du at arbejde som clairvoyant, terapeut eller med mennesker? Så er clairvoyance og medieuddannelsen noget for dig.

Uddannelsen består af et grundforløb, som giver dig en basisviden og en bred forståelse af selve uddannelsen og dit videre forløb. Under hovedforløbet vil dit potentiale, talent og professionelle evner blive afklaret, hvoraf dit speciale vil være inden for et særligt område, hvor viden fra andre områder kan inddrages.

Hver forløb afsluttes med en eksamen, hvor ekstern censor vil deltage i bedømmelsen. Samlet uddannelsesforløb er 1½ – 2 år fordelt således:

 • Modul 1 – Grundforløb 90 timer, ekskl. egne studietimer
 • Modul 2 – Hovedforløb 210 timer, ekskl. egne studietimer
 • Speciale – 50 timer, ekskl. egne studietimer

Målet med uddannelsen

 • Du erhverver dig teoretisk og praktisk viden på et højt fagligt niveau
 • Du opnår dyb etisk forståelse og respekt for samarbejdet med den åndelige verden
 • Du får et indgående kendskab til åndsvidenskaben
 • Du kan praktisere ovenstående i dit erhverv som professionel clairvoyantrådgiver, medie og healer.

Forudsætninger for deltagelse

Du har i forvejen taget en reikihealer uddannelse (modul 1 + 2 taget ved Erlinng Chriistensen) eller efter aftale. Dette enten før du starter uddannelsesforløbet eller tager det samtidig med grundforløbet. Derudover forventes det, at du:

 • Er afklaret i relation til dit arbejde, familie og omgangskreds
 • Er fyldt 18 år, har en personlig modenhed og er i psykisk balance med dig selv
 • Er indstillet på at bidrage til en dynamisk gruppeproces, hvor et tæt samarbejde forventes med feedback og konstruktiv kritik
 • Påregner tid til praktisk træning med forsøgspersoner og litteraturlæsning
 • Har indbetalt aftalt depositum
 • Har en stabilt internetforbindelse og en aktiv Facebook profil.

Hvis du i forvejen har en anden type clairvoyance uddannelse og ønsker en opgradering af dine faglige færdigheder, er dette muligt efter aftale.

Indhold

Begge moduler er bygget op over temaerne:

Disciplin

 • Åndelig kontakt. Guider, engle (hjælpere) og afdøde
 • Psykometri, fotometri, kanalisering, psykisk læsning, håndlæsning, Tarot, englekort, auralæsning, aurategning, trance, precognition, remote viewing, røntgensyn m.m.
 • Auraen – opbygning, funktion og betydning
 • Chakraernes funktion og betydning.

Verdslige metoder

 • Fortolkning, vejledning, cold reading og bøn

Levering til person/grupper

 • Platform og klarsynsdemonstration
 • Fjernformidling via telefon, skype, brev, email, sociale medier etc.
 • Gruppe formidling og personlig (sidder for klient).

Åndelige talenter

 • Gruppe 1: Psykisk intuition – klarviden, klarsyn, klarhørelse, klarfølelse
 • Gruppe 2: Telepati, klardrømme, astralrejser, overskygning
 • Gruppe 3: Biolokation, levitation, materialisation, dematerialisation, psykokinese – telekinese og teleportering
 • Gruppe 4: Formidle energi – healing
 • Gruppe 5: Psykologisk forståelse, aflæsning (cold reading), sund fornuft, åndsvidenskabelig indsigt, skelneevne og myter, formidling af budskab og etisk forståelse.

Klinik

 • Regnskab, jura og forsikring og markedsføring
 • Klienthåndtering,
 • Afvikling af en settings og clairvoyance
 • Konflikthåndtering.

Alment

 • Historie og samfund, etik, moral, personlig udvikling, psykologi, psykiatri, klinisk diagnose, åndvidenskab og åndelig undervisning (herunder den åndelige verdens opbygning).

Praksis

 • Træning settings:
  • Grundforløbet – 15 trænings clairvoyance/sessioner
  • Hovedforløbet – 65 trænings clairvoyance/sessioner. Heraf 35 clairvoyance sessioner og 30 sessioner med kontakt til afdøde (sidste 20 sessioner vil du tage betaling).
 • Træningscirkler:
  • Grundforløbet – Deltagelse i træningscirkel
  • Hovedforløbet – Deltagelse og opbygning af træningscirkler
 • Debat:
  • Etik, åndsvidenskab, anvendelse af links, kendskab til relevante samarbejdspartnere/foreninger/organisationer m.v.
 • Individuel coaching/supervision
 • Meditation:
  • Den studerende vil få udleveret personligt indtalte meditationer
  • Gruppemeditation
  • Hovedforløbet – Anvendelse af kabinet
 • Anbefalet litteratur og dvd’er
 • Foredrag/ekskursioner:
  • Relevante foredrag og ekskursioner
  • Hovedforløb – evt. deltagelse i messer
 • Skriftlige opgaver både i grund- og hovedforløbet, med en afsluttende hovedopgave.

Eksamen

 • Grundforløbet – Afsluttes med en skriftlig eksamen
 • Hovedforløbet – Afsluttes med både en skriftlig og en praktisk eksamen. Hvis du fortsætter med speciale vil der være eksamen i din hovedopgave
 • Eksamensforberedelse er ikke inkluderet i de 300 timer
 • Der gives karakter efter 7-trins skalaen og med ekstern censor
 • For beståelse skal karakteren 02 være opnået
 • Efter bestået eksamen vil du få et diplom og en skriftlig udtalelse fra skolens leder.

Semesterplan

Opstart af nyt hold 2020,

Praktiske oplysninger

Uddannelsen er godkendt af Clairvoyantforeningen og du kan blive optaget i foreningen efter  grundforløb modul 1 er bestået. For optagelse på hovedforløbet modul 2 skal du have en godkendt og anerkendt clairvoyanceuddannelse af Clairvoyantforeningen.

Holdstørrelse: 4 – 10 studerende

Undervisningssted: 9575 Terndrup og København/Roskilde

Undervisere: Skoleleder og underviser Erlinng Chriistensen. Der kan også være tilknyttet gæstelærere på forløbet.

Pris: 32.500 kr. (depositum 5.000 kr.) Betaling i rater efter aftale.

Startdato: Efter aftale eller se kalenderen for nye hold

Info og tilmelding: Erlinng Chriistensen på tlf.: 23307893 eller email: erlinng@erlinngchriistensen.dk. Her kan du rekvirere et ansøgningsskema til uddannelsen. Du vil herefter blive indkaldt til et interview med personligt fremmøde

© Copyright - Erlinng Chriistensen 2018-2019