Hvad er min vej? Min røde tråd i livet? Online foredrag, start 14 sep.

Hvad er min vej? Min røde tråd i livet? Online foredrag start

Hvad er min vej? Min røde tråd i livet?

Følgende aftner er der foredrag: 14 sep. 28 sep. 12 okt. og 26 okt.  Foredragene er gratis. Tilmelding se bunden af beskrivelsen.

Igennem en række sammenhængende online foredrag vil Erlinng Chriistensen give sit bud på eksistentielle og kulturelle spørgsmål. Både fra en videnskabelige og holistisk vinkel

1. Hvad er min spiritualitet? Nogen kalder det religion, andre kalder det værdier, andet noget helt tredje? Hvad er kærlighed?

2. Hvilket menneskesyn har jeg? Hvor i består min kærlighed? Hvilke værdier, betragtninger, etik, hvor stort et ego, hensyn til andre, sikkerhed, frygt etc.

3. Hvordan kan jeg styrke mig selv – nå mine ambitioner og visioner? Privat, arbejdsmæssigt, nedsætte stress belastning, frigøre ressourcer, opnå bedre flow m.m.

4. Hvilke værktøjer i mit liv kan jeg tage i anvendelse for at opnå mit spirituelle kondital? Intuition, anvende min intuitive side mere, anvende mine psykiske egenskaber, forstærke min skelneevne, flow, Konkrete værktøjer til det enkelte menneske, hvert menneske er unikt, hvorved altid specifikke værktøjer til det enkelte menneske m.m.

Følgende aftner er der foredrag: 14 sep. 28 sep. 12 okt. og 26 okt.  Foredragene er gratis. Alle foredragene har en varighed af 30 min og 15 min til spørgsmål og debat.

For tilmelding. Send en mail til erlinng@erlinngchriistensen.dk og du vil få tilsendt et link.

Foredragene er af 30 min varighed + 15 min spørgsmål med en video optagelse, som efterfølgende lægges på linkind,  u-tube, sociale medier etc.