Gruppeclairvoyance

En gruppeclairvoyance er en gruppe mennesker (6 - 8 personer), der har et vist kendskab til hinanden.
Her vil oplysninger af dyb personlige karakter ofte blive videre givet. Mindre pæne "sider" hos dig selv kan komme frem i lyset, men samtidigt vil du få konkret vejledning i løsningen af konkrete problemer. Indholdet vil minde en del om de oplysninger fra en individuel clairvoyance .

På grund af tiden, vælges ofte et par spørgsmål. Enten fortæller den clairvoyante eller du kan vælge at stille nogle konkrete spørgsmål. Clairvoyancen for den enkelte kan optages på lydfil og brændes til en cd.

Du har tavshedspligt med hensyn til den viden du vil få. Varighed 2 - 3 timer eller efter aftale med den clairvoyante.