Clairvoyance og medieuddannelsen

Grunduddannelsen
v. Centret for spiritualitet

V/ Internationalt medie, clairvoyant og healer
www.erlinngchriistensen.dk

Har du lyst til at styrke og udforske din spiritualitet og intuition?
Vil du gerne have oplevelsen af, hvordan det er at arbejde som clairvoyant?
Har du spørgsmål, du søger svar på?
Overvejer du at arbejde som clairvoyant, terapeut eller med mennesker?

Så er denne uddannelse noget for dig.

Grunduddannelsen Modul 1
Clairvoyance, herunder:
- Klassisk clairvoyance
- Telefonclairvoyance
- Fotometri
- Psykometri
- Dyrclairvoyance.
- Mail clairvoyance
- Web clairvoyance (en mulighed).
- Guidekontakt

Reiki modul 1.
Reikihealing, herunder i modul 1:
- Indvielse til energien ,øvelse i at heale sig selv og andre, deltagelse i gruppebehandling.
- Orientering om, hvad healing er samt hvordan og hvorfor det virker
- Menneskets opbygning i planer, chakra og hvordan reiki hjælper ved selvudvikling
- Healing af dyr, planter og mineraler
- Dr. Mikao Usui's historie og filosofi

Healings clairvoyance ,meditation, træning med forsøgspersoner i modulet, kommunikation (Ydre og indre),
Symbolsprog, etik og formidling
Grundig teoretisk viden indenfor åndsvidenskaben Auraen, Chakraerne, de kosmiske love, den åndelige verden opbygning.
Etisk forståelse og respekt for faget og løbende faglig vejledning

Antal undervisningstimer:
80 undervisningstimer. Fordelt på 10 gange med fremmøde af 8 timer, samt 6 gange af 2 timer via skype. I alt 92 undervisningstimer
Studie på egen hånd: Meditation, forsøgspersoner og litteratur læsning.

Den studerende har computer og adgang til internettet.

Hertil lægges yderligere 14 timer for Reiki modul 1  og 14 timer for reiki modul 2.

Diplom for deltagelse i modul 1 udstedes. Såfremt skriftlig og mundtlig eksamen bestås. Samt diplom for Reiki modul 1.
50 forsøgspersoner.

Pris: 13.800, - kr. afdrages i rater. Hertil 1300, kr. for Reiki modul 1.
Der må påregnes udgifter til undervisningsmaterialer. (Litteratur og cd´er).

Modul 2. Mediumship. (Grunduddannelsen)

- Afdøde kontakt, vægtes højt, trance , trancehealing, spirituel healing, introduktion til cirkel træning, anvendelse af kabinet.
Introduktion til
- Erhvervsclairvoyance Trin 1
- Dyreclairvoyance. Trin 2.

Reiki modul 2:
Indvielse til de tre tegn, meditation, chakrasystemet, auraen, fjernhealing, rensning af rum, anvendelse af kraftfelter, optimal og maksimal kraft, anvendelse af mental og farvehealing m.m

Teori. Spiritismens historie og grund principperne indenfor spiritismen.
Karma principperne og reinkarnations principperne.
Udbyggende teori indenfor åndsvidenskaben.
Træning med forsøgspersoner i uddannelsesforløbet
Meditation
Etik og formidling
Grundig teoretisk viden indenfor åndsvidenskaben
Etisk forståelse og respekt for faget
Løbende faglig vejledning
Vejledning i etablering af egne træningscirkler og supervisionsgrupper efter endt uddannelse.

Antal forsøgspersoner 25

Den studerende har computer og adgang til internettet.
Studie på egen hånd: Meditation, forsøgspersoner og litteratur læsning.

Antal undervisnings timer 58 timer. Hvoraf 6 undervisningsdage med fremmøde af 8 timer, samt 5 gange af 2 timer via skype.

Pris. 9.800 kr. Hertil 2700, kr. for Reiki modul 2.

Der må påregnes udgifter til undervisningsmaterialer.
Hertil kommer Reiki modul 2. 14 timer (To sammenhængende dage). Diplom for Reiki modul 2.


Underviser på uddannelsen:

Erlinng Chriistensen
Internationalt medie, clairvoyant og healer. Lærer, uddannelsesleder og underviser på Centret for Spiritualitet, lærer indenfor åndsvidenskab, foredragsholder, har lærergrad i reikihealing og har undervist i reikihealing siden år 2000, i trancehealing og trance siden 2002. Arbejdet som clairvoyant, medie og samtaleterapeut siden 1999. Trænet på Stanstead Hall i England. Medvirket i diverse radio og tv-udsendelser såsom "Mellem to verdener" samt lavet et utal af klarsynsaftner.


Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at anvende de tillærte evner professionelt og som ligeledes er parat til en intensiv udvikling.

Det forventes at du:
- Er afklaret i relation til arbejde og familie/omgangskreds.
- Har personlig modenhed og er i psykisk balance med dig selv.
- Er indstillet på en gruppeproces, hvor et tæt samarbejde forventes.
- Bidrager til en dynamisk gruppeproces og samarbejde med feedback og konstruktiv kritik.
- Påregner tid til praktisk træning med forsøgspersoner og litteraturlæsning.

Målet med uddannelsen:
- At du erhverver dig teoretisk og praktisk viden på et højt fagligt niveau.
- At du opnår dyb etisk forståelse for og respekt for samarbejdet med den åndelige verden.
- At du får et indgående kendskab til åndsvidenskaben.
- At du kan praktisere ovenstående i dit erhverv som professionel clairvoyantrådgiver og medie og healer.
- At du afslutter uddannelsen med eksamen, hvor ekstern censor vil deltage i bedømmelsen.
- At du udvikler dig som menneske.


Praktiske oplysninger.

Uddannelsen er godkendt Clairvoyantforeningen. Efter bestået eksamen kan du blive optaget i Clairvoyantforeningen efter grunduddannelsen modul 1 er bestået. For optagelse på modul 2 skal du have en godkendt og anerkendt clairvoyanceuddannelse af clairvoyantforeningen.

Info/Tilmelding nødvendig til Erlinng Chriistensen.

Holdstørrelse. 4 - 6 studerende.

Undervisningssted: 9575 Terndrup eller aftale.

Du kan rekvirere ansøgningsskema på www.erlinngchriistensen.dk eller ringe på tlf. +45 23 30 78 93. Hvorefter du vil blive indkaldt til et personligt interview.
Semester plan er under udarbejdelse.